24-04-18
Czersk. Rozlewiska wody w głębokich dziurach
Czytelnik: Czy ulica Zbożowa doczeka się remontu?

- Czy ulica Zbożowa doczeka się remontu? Jechałem dzisiaj nią w czasie deszczu i powiem tyle, że to był istny tor przeszkód. Rozlewiska wody w głębokich dziurach. Przecież tutaj można dosłownie rozwalić samochód! Ostatnio na wizji lokalnej czytałem, że brakuje pieniędzy na remont, więc nasuwa się pytanie czy Pani Burmistrz i Rada Miasta tak chcą dbać o swoich mieszkańców? Dlaczego nie można przyznać większych funduszy na remont drogi? Oczekuję na odpowiedź Pani Burmistrz i Pana Przewodniczącego Rady czy ta droga będzie w tym roku wyremontowana? – pisał wczoraj (23.04) wieczorem nasz czytelnik, który przysłał również zdjęcia wspomnianej ulicy (publikujemy poniżej).

Przypomnijmy, pierwszy przetarg na przebudowę ul. Zbożowej w Czersku w części drugiej dotyczącej przebudowy nawierzchni i wykonania kanalizacji deszczowej został unieważniony.  Ofertę złożyła jedna firma – z m. Charzykowy, która zaproponowała realizację zadania za kwotę 679 tys. zł.  Przetarg unieważniono, ponieważ gmina Czersk miała na ten cel przygotowane środki w wysokości 300 tys. zł.

W konsekwencji ogłoszono kolejny przetarg na w/w część zadania. Wpłynęły cztery oferty – przedział cenowy wynosi od 628 do 397 tys. zł. Zatem gminie ponownie brakuje środków na realizację zadania – ok. 100 tys. zł.

Przypomnijmy, na ostatniej sesji rada miejska nie zgodziła się na zaciągnięcie kredytu przez samorząd na powstanie rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 400 tys. zł. Przedmiotowy wniosek złożyła burmistrz Jolanta Fierek. Rezerwą miała dysponować włodarz w podobnych sytuacjach - gdy oferta firmy jest wyższa od zabezpieczonych środków, po to by szybko sfinalizować zadanie.

Wiceburmistrz Mateusz Rydzkowski informuje, że władze dążą do zrealizowania przebudowy ul. Zbożowej jeszcze w tym roku.

Z kolei Grzegorz Kobierowski, przewodniczący rady miejskiej mówi, że być może na najbliższej sesji burmistrz zwróci się do rady ze stosownym wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia brakujących środków na w/w inwestycję. Na razie taki wniosek nie wpłynął. Kolejna sesja planowana jest wstępnie w dniu 24 maja br.

Dodajmy, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku w zakresie budowy nowej linii oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji energetycznych. W tym przypadku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELKTOM Tomasz Morek z Czerska na kwotę 195.456,95 zł brutto. W ramach umowy ustawionych zostanie m.in. 8 stylowych latarni ulicznych w technologii LED. Termin realizacji wyznaczono do 31 sierpnia br.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.