29-11-19
Czersk. Policja odpowiada
Czytelnik zadaje pytania w sprawie parkowania

Czytelnik za naszym pośrednictwem prosi policję o udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy jest dozwolone parkowanie pojazdu tyłem, tak jak na załączonym zdjęciu (parking przy ul. Gen. Maczka w Czersku).

Czytelnik, właściciel auta na zdjęciu – parkującego tyłem, mówi, że otrzymuje skargi od mieszkańców, którzy zwracają mu uwagę, aby nie parkował w ten sposób. Mieszkaniec bloku chce się dowiedzieć jak policja ustosunkuje się do przedstawionej kwestii.

Poniżej odpowiedź z policji:

„W odpowiedzi na powyższe zapytanie Referat Ruchu Drogowego KPP Chojnice informuje, że kwestie zatrzymania  i postoju pojazdów szczegółowo reguluje Kodeks drogowy w art. 46 – 50.

Ustosunkowując się do kwestii parkowania dot. parkowania w miejscowości Czersk przy ul. Gen. Maczka należy zauważyć, że jeżeli parkowanie odbywa się na stanowiskach znajdujących się w zatoce postojowej to przepisy nie określają, czy samochód ma być ustawiony przodem czy tyłem. ( zakaz parkowania tyłem do budynku -  to nie kwestia przepisów, a kultury kierowców ).

Odmiennie przedstawia się sytuacja jeżeli parkowanie odbywa się na chodniku ( jeżeli na jego części dozwolone jest parkowanie ), tu zastosowanie ma art. 47 Prd:

1.Dopuszcza się zatrzymanie lub postój pojazdu na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dmc. nieprzekraczającej 2,5 t. , pod warunkiem że:

- na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju;

- szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

- pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni” – brzmi odpowiedź z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.