4-06-20
Gm. Czersk.  Jest odpowiedź z czerskiego magistratu
Czytelnik zgłasza uwagi – drogi dla rowerów

- Na artykuł zasługuje sprawa ścieżek rowerowych w Czersku, a raczej ich całkowity brak. Te które są nie spełniają żadnych norm i są błędnie oznaczone. Tutaj winę ponosi miasto, i administratorzy dróg – pisze nasz czytelnik. - Wymienię tylko kilka przykładów: Ulica Dworcowa - od strony Kościuszki, wyznaczone są osobne pasy dla rowerów i pieszych, a idąc z drugiej strony (obok więzienia) jest znak droga dla pieszych i rowerów na całej szerokości. Przecież jeden znak zakazuje pieszym wchodzenia na ścieżkę, a drugi daje im do tego prawo i jeszcze pierwszeństwo przed rowerzystami.
Ulica Ferensa/Pomorska - wjazdy i zjazdy ze ścieżek po 15cm krawężniku (przepisowo ma być 1cm). Na początku ścieżki znak droga pieszo rowerowa o wydzielonych osobnych pasach, na końcu odwołanie drogi pieszo rowerowej po całej szerokości chodnika, bez wydzielonych pasów. Znowu dwa sprzeczne znaki. Do tego przy wiadukcie z jednej strony, jest nakaz zjazdu na szosę, z 15cm krawężnika. Należy zaraz za wiaduktem zsiąść z roweru i wnieść go na ścieżkę rowerową. Jest to bardzo niebezpieczne.
Ulica Dąbrowskiego - jest tam pseudo kontrapas dla rowerów. Są znaki pionowe od Dworcowej i Lipowej, ale brak obowiązkowej wymalowanej linii wyznaczającej pas na jezdni(przepisowo min. 1m). Ani rowerzyści, ani kierowcy nie wiedza jak się tam zachować, tylko czekać na wypadek.
Ulica 21Lutego/Śliwicka - tzw. droga pieszo – rowerowa (stworzona za kadencji burmistrza Jankowskiego na siłę, przed wyborami samorządowymi, z istniejącej tam ścieżki rowerowej). Wjazd od strony miasta na 15cm krawężnik zaraz za skrzyżowaniem z Tucholską. Chodnik miejscami jest wąski na nieco ponad metr (przepisowo droga pieszo rowerowa ma mieć min. 2,50m). Do tego stoją na nim skrzynki prądowe, a przy moście na strudze jest tak pochylona w bok(wjazd na posesje), że niejedna osoba się tam wywróciła. Do tego zimą zalega na tym chodniku śnieg gdyż ekipa odśnieżająca boi się wjechać na nią ciągnikiem, który zwyczajnie się nie mieści i mógłby uszkodzić skrzynki prądowe.
To tylko nieliczne kwiatki z Czerska, którego władze chwalą się naszymi drogami rowerowymi. Myślę, że jest to temat wart artykułu, który może w końcu zwróci uwagę włodarzy na sprawy bezpieczeństwa rowerzystów w Czersku”
– pisze mężczyzna.

Ten sam czytelnik sugeruje również władzom Czerska rozpowszechnienie ulotek zwłaszcza dla dzieci i seniorów dotyczących zasad poruszania się rowerem.

Do podnoszonych kwestii odnosi się czerski ratusz.

„Nieraz spotyka się w mieście rowerzystów, zwłaszcza starsze osoby, nie mające bladego pojęcia jak poruszać się po drogach. Mamy przecież sygnalizacje świetlną tzw. kontrapas rowerowy itp. oznakowania nieznane dotąd starszym. Osoby te myślą, że wolno pieszym spacerować po drogach tylko dla rowerów, rowerzystom przejeżdżać przez przejścia dla pieszych oraz myślące, że wolno jechać po chodniku w każdej sytuacji. Do tego coraz więcej jest dzieci jeżdżących środkiem jezdni na hulajnogach i rolkach(zwłaszcza okolicach parku i stadionu). Przydałby się jakiś artykuł który w klarowny, łopatologiczny sposób, wyjaśni zasady poruszania się po chodnikach i ścieżkach, bez kodeksowych paragrafów.” 

„Odnosząc się do uwag zgłoszonych przez czytelnika w zakresie parametrów technicznych oraz poprawności oznakowania ścieżek i tras rowerowych uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku dokonają weryfikacji i przeglądu wskazanych miejsc, jak również pozostałych ciągów pieszo-rowerowych na terenie Naszej Gminy. Ewentualne uwagi zostaną również przekazane pozostałym zarządcom dróg. Jednak kilka uwag czytelnika jest bezzasadnych, na przykład odnośnie oznakowania ul. Dąbrowskiego w Czersku:

Aktualnie dwa odcinki tej ulicy oznakowane są znakiem D3 „droga jednokierunkowa” w kierunku od ul. Lipowej do Dworcowej. Od przeciwnej strony jest oznakowana znakami B-2 „zakaz wjazdu”.

Ogólnie znak D-3 „droga jednokierunkowa” oznacza drogę lub jezdnię, na której ruch może odbywać się tylko w jednym kierunku, ale są od tego wyjątki: jeśli pod znakiem D-3 znajduje się tabliczka z napisem „NIE DOTYCZY” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd — takie pojazdy mogą poruszać się w obu kierunkach. Szczególnym przypadkiem jest ulica jednokierunkowa o dopuszczalnej prędkości do 30 km/h — jeśli pod znakiem D-3 zawieszono tabliczkę „NIE DOTYCZY” z symbolem roweru lub wózka rowerowego (a tak oznakowana jest ulica Dąbrowskiego)  — „ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu” (par. 44 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych) — czyli jadący tą ulicą kierowcy muszą mieć na uwadze, że rower może jechać z naprzeciwka.

Podsumowując: rowerzysta może wówczas jechać pod prąd jednokierunkową — bez wyznaczonego kontrpasa (pkt 7.11.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ) — a informuje o tym znak B-2 „zakaz wjazdu” wraz z odpowiednią tabliczką (par. 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych). Ul. Dąbrowskiego jest oznakowana zgodnie z powyższym opisem.

Do tego ulica ta ma ok. 4,5 m szerokości, po prawej stronie jezdni częściowo dopuszczone jest parkowanie samochodów i wyznaczenie dodatkowego pasa dla rowerzystów po lewej stronie jezdni może uniemożliwić parkowanie samochodów.

Należy jednak wspomnieć o tym, że aby wybudować ciąg pieszo-rowerowy, czy ścieżkę rowerową trzeba zarówno spełnić obowiązujące przepisy w zakresie parametrów technicznych, jak i w niektórych lokalizacjach dopasować się do aktualnej lokalnej zabudowy. W związku z tym czasami wymagane jest odstępstwo od przepisów, co może wiązać się np. z miejscowym zwężeniem ścieżki, zmianą oznakowania itp.

Jednocześnie informuję, że na przełomie marca i kwietnia br. przeprowadzono przegląd Kaszubskiej Marszruty na odcinku Czersk - Rytel - Zapora, po którym m.in. dokonano naprawy nawierzchni żwirowo-gliniastej, czy punktów odpoczynkowych. Ponadto oczyszczono z zalegającego piasku ścieżkę rowerową z Czerska do Ustronia. Podejmowanych jest wiele działań, które mają poprawić stan istniejącej infrastruktury rowerowej, jak również w dokumentacjach projektowych budowy i przebudowy dróg staramy się wyznaczać nowe ciągi rowerowe.  

Zasady poruszania się rowerem po drogach publicznych są omawiane m.in. z dziećmi na zajęciach w szkołach. Rozważona zostanie sugestia czytelnika, aby przeprowadzić działania edukacyjne dla wszystkich użytkowników dróg w zakresie bezpiecznego korzystania ze ścieżek i tras rowerowych – informuje Przemysław Bloch, naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Czersku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.