18-05-18
Gm. Czersk. `Koszt inwestycji może wynieść  przy dzisiejszym poziomie cen nawet 3,5 -4,5 mln zł”
Daniel Szpręga: Więcej za mniej. Dlaczego droga
do Bukowej Góry powinna powstać w innym wariancie?


Publikujemy stanowisko oraz zdjęcia (poniżej) przysłane przez Daniela Szpręgę, zapowiadającego start w wyborach na burmistrza Czerska, w sprawie budowy drogi do Bukowej Góry.

„Więcej za mniej. Dlaczego droga do Bukowej Góry powinna powstać w innym wariancie?

Szanowni Mieszkańcy. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się krytyczne głosy mówiące o planowanej budowie drogi do Bukowej Góry o długości  ok. 2,5 km i szerokości jezdni asfaltowej od 5 do 5,5m. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby droga prowadziła do gospodarstw domowych, w których zamieszkuje np. kilkuset mieszkańców, prowadzona jest działalność gospodarcza, zakładów pracy, do których codziennie dojeżdżają setki pracowników lub gdy droga prowadziłaby bezpośrednio do terenów inwestycyjnych objętych np. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku przedmiotowej drogi ani jedna z powyższych przesłanek nie ma miejsca, a koszt inwestycji może wynieść  przy dzisiejszym poziomie cen nawet 3,5 -4,5 mln zł.

Zdaję sobie sprawę, że moja opinia może być niepopularna i mogę narazić się na krytykę mieszkańców Bukowej Góry, ale spróbuję wyjaśnić dlaczego uważam, że w kwestii planowania tej inwestycji popełniono błędy decyzyjne. Uważam, że burmistrz Czerska nie dokonała należytej analizy ekonomicznej i wariantowej przedmiotowej inwestycji. Myślę, że nie zleciła również pomiarów ruchu na przedmiotowej drodze. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale wybudowanie drogi do Bukowej Góry w zaprojektowanym ponadwymiarowym standardzie w najbliższym czasie nie będzie możliwe.

Albo inaczej – inwestycja ta nie powinna mieć miejsca. Dlaczego? Bo koszt jej budowy będzie astronomiczny i nieadekwatny do potrzeb. Uważam, że tego rodzaju droga śródpolna prowadząca do kilkunastu gospodarstw domowych położonych pomiędzy polami uprawnymi powinna mieć maksymalną szerokość utwardzonej jezdni na poziomie ok. 4 metrów plus pobocza. Przykładem jest np. droga w Malachinie do Cegielni ułożona z płyt youmb, która świetnie się sprawdza. W takim wariancie mieszańcy Bukowej Góry doczekaliby się znacznie szybszej realizacji inwestycji. Dlatego proponuję zmianę technologii utwardzenia drogi na płyty youmb. Ograniczy to znacznie koszty wykupu gruntów. W innym wariancie należało ustalić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r., że poza terenem zabudowanym droga będzie miała jeden pas ruchu. To umożliwiłoby zmniejszenie szerokości drogi. Dla takiej decyzji potrzebne są miarodajne badania natężenia ruchu i klasa drogi.

Dodatkowym argumentem na zaproponowany wariant, czyli utwardzenie drogi płytami youmb są szybujące ceny rynkowe dotyczące budowy dróg asfaltowych, które wzrosły na przestrzeni ostatnich 3 lat o kilkadziesiąt procent. I cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa. W chwili obecnej budowa 1m2  drogi w technologii z płyt youmb kosztuje w  granicach 100 zł., a cena ułożenia 1m2 asfaltu jest 2-3 krotnie wyższa. Przykładem potwierdzającym wzrost cen dróg asfaltowych mogą być unieważnione dwa przetargi na przebudowę ul. Kościelnej w Łęgu oraz ul. Zbożowej w Czersku.

Reasumując myślę, że gminy nie stać na budowanie przewymiarowanych pod względem technicznym dróg. W gminie Czersk są jeszcze dziesiątki kilometrów dróg oczekujących na utwardzenie. Proponuję, aby wybudować  „więcej za mniej”. Dlatego apeluję do osób decyzyjnych oraz radnych o ponowne przeanalizowanie zasadności realizacji inwestycji w Bukowej Górze w obecnym wariancie.  Aby wybór był najkorzystniejszy dla mieszkańców i budżetu gminy proponuję wizytę na przedmiotowej drodze.

Daniel Szpręga”

 

(red)

 

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.