21-04-20
Powiat chojnicki. Inwestycje Powiatu Chojnickiego
Dofinansowanie na drogę Łąg-Złe Mięso w gm. Czersk

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie pomorskim wsparcie zyska 158 zadań co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 272 km dróg. W tym koszyku znalazło się też zadanie zgłoszone przez powiat chojnicki, które będzie realizowane na terenie gm. Czersk. Dofinansowana zostanie przebudowa drogi Łąg – Złe Mięso.

Ten liczący 2,42 km odcinek zgodnie z projektem ma kosztować prawie 8  mln zł. Połowa środków to dofinansowanie z FDS. W ramach rozbudowy droga zostanie poszerzona do sześciu metrów. Dodatkowo wzdłuż jezdni zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m. Projekt zakłada także budowę kanalizacji deszczowej. W Złym Mięsie powstanie też jedno wyniesione przejście dla pieszych. Wartość projektu to 7 mln 967 tys.  zł. Powiat przygotowuje dokumentację przetargową, a zadanie będzie realizowane w partnerstwie z gminą Czersk.

Przypomnijmy, że obecnie trwają też prace na odcinku Chojnice-Ogorzeliny. Przebudowa tej drogi także została dofinansowana z FDS. Roboty obejmują  poszerzenie drogi do sześciu metrów. W ramach modernizacji przebudowane zostaną również pozostałe elementy infrastruktury jak np. zjazdy, ewentualne chodniki, zatoki itp. W Angowicach i Nowym Dworze planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Wartość zadania to 13 i pół miliona złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50 procent. Kolejne 50 procent zostaje rozłożone pomiędzy dwa samorządy: Powiat Chojnicki oraz Gminę Chojnice.

Monika Garstecka-Niemczyk
Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.