4-04-18
Region. Miasto Czersk - 1.266.220 zł.
Dotacja na odbudowę infrastruktury gminnej
i powiatowej uszkodzonej po nawałnicy


Do samorządów województwa pomorskiego, które ucierpiały w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 r. trafi kolejna transza rządowej pomocy. Będą to środki finansowe przeznaczone na naprawę infrastruktury drogowej i mienia komunalnego.


Gminy i powiaty województwa pomorskiego po nawałnicy w 2017 roku zgłosiły160 zadań związanych z odbudową i remontami infrastruktury gminnej i  powiatowej. Łączna kwota dotacji oszacowana została na 68 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań w 2017 roku przekazano już 564 200 zł rządowej pomocy. Natomiast na rok 2018 samorządy wnioskowały o kwotę 43.588.250 zł, a na rok 2019 o 23, 4 mln zł.

MSWiA na wniosek Wojewody Pomorskiego przyznało dotację na remonty dróg i innych obiektów komunalnych na pełną wnioskowaną na 2018 rok kwotę wynoszącą 43.588.250 zł.

Wysokość dotacji z MSWiA, na podstawie obowiązujących przepisów stanowi 80 % wartości zgłoszonych zadań.

Lista zadań objętych dotacją liczy 110 pozycji. Z czego 96 dotyczy remontów dróg na łączną kwotę dotacji 38.842.110 zł. Kolejne 14 to zadania dotowane na 4.746.140 zł,a dotyczące pozostałych obiektów infrastruktury komunalnej. Całkowita kosztorysowa wartość zadań przewidzianych do realizacji w 2018  r wynosi 54.485.310 zł. Środki te zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego po dostarczeniu przez nie wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy dotacyjnej.

mat. Pomorski Urząd Wojewódzki

Pełna lista zadań: Tutaj

 Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.