9-04-20
Gm. Czersk.
Zakończenie projektu nastąpi w połowie listopada 2020 r.
Dotacje na utylizację folii używanych w rolnictwie

Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do czerskiego urzędu zgłaszali się rolnicy borykający się z problemem utylizacji folii po sianokiszonkach. Gmina Czersk przystąpiła więc do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dotację w wysokości 63 tys. złotych. – W założeniach naszego projektu jest unieszkodliwienie 126 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych. W ramach dotacji kwalifikowane będą koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – mówi naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Środowiska Wojciech Laska.

Burmistrz Czerska już podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie. Zakończenie projektu nastąpi w połowie listopada 2020 r.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy, którzy pod koniec ubiegłego roku złożyli do urzędu miejskiego stosowane oświadczenia oraz pozostali rolnicy do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Każdy rolnik, który dostarczy odpady rolnicze w postaci folii, opakowań typu Big Bag, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach, otrzyma kartę przekazania odpadu. Odpady te zostaną wcześniej zważone i sklasyfikowane zgodnie z klasyfikacją.

– Kolejnym krokiem będzie wyłonienie w drodze zapytania ofertowego operatora systemu, który mając odpowiednie zezwolenia, będzie odpowiedzialny za transport odpadów do instalacji, w której zostaną one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, w zależności od jakości dostarczonych opadów. Operator otrzyma wynagrodzenie na podstawie przedstawionych kart przekazania odpadów potwierdzonych przez końcowego odbiorcę – tłumaczy Wojciech Laska.

UM w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.