16-06-20
Czersk. Burmistrz informuje
Dyrektor Dziennego Domu „Senior +”
w Czersku rezygnuje z kierowania placówką


Joanna Ossowska, dyrektor Dziennego Domu „Senior +” w Czersku złożyła w piątek (12.06) wypowiedzenie z pracy.

Kierowała jednostką, funkcjonującą w budynku SP ZOZ,  ponad 4 lata. Seniorzy bardzo dobrze wypowiadają się o pani dyrektor, doceniają jej zaangażowanie w pracę.

Dlaczego pani dyrektor zrezygnowała z pracy? Nie udało się nam z nią skontaktować.

Pytamy burmistrza Czerska – pracodawcę, o kwestię rezygnacji z pracy dyrektor DDS +, m.in. o czas pełniania funkcji przez obecną dyrektor, ale też o powód i tryb zakończenia pracy na tym stanowisku. Kiedy i w ramach jakiej procedury będzie ewentualnie powołany nowy dyrektor placówki?

- Pani dyrektor DD Senior + złożyła w piątek, 12.06, w biurze podawczym pismo - prośbę o rozwiązanie, na mocy porozumienia stron, umowy  o pracę. Pismo zawiera  proponowaną datę rozwiązania umowy w przedostatnim dniu lipca, nie ma w nim natomiast uzasadnienia. Pani dyrektor nie rozmawiała ze mną na ten temat. Nie znam więc powodu złożenia takiego wniosku. Nie podjąłem jeszcze decyzji w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy w takim trybie. Tym bardziej nie rozważałem jeszcze trybu i sposobu powołania nowego dyrektora lub osoby pełniącej jego obowiązki - informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.