27-03-18
Powiat chojnicki. Zobacz plan działań priorytetowych dla Czerska
DZIELNICOWI REALIZUJĄ ZADANIA PRIORYTETOWE

Dzielnicowi chojnickiej komendy od 1 lutego 2018 roku prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.


Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie powiatu chojnickiego:


Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, st. sierż. Kamil Patyna przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecaniem oraz gromadzeniem się osób w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych w rejonie ul. Mickiewicza i Młyńskiej.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, mł. asp. Daniel Patz przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką żebractwa, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz innych naruszeń porządku prawnego, a w szczególności w obrębie stacji BP przy ul. Człuchowskiej oraz restauracji sieci MC Donald’s w godzinach wieczorowo-nocnych.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, sierż. sztab. Mateusz Morzuch przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się młodzieży, która narusza porządek publiczny, zakłóca ciszę nocną, dokonuje aktów wandalizmu oraz spożywa alkohol w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych pomiędzy blokami w rejonie placu zabaw przy ul. Młodzieżowej 11/13/15/23/25/27

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, mł. asp. Arkadiusz Kmieciak  przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób bezdomnych, które w natarczywy sposób żebrzą w obrębie marketu Kaufland przy ul. Obrońców Chojnic.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, asp. Karol Zieliński przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką naruszenia zasad współżycia społecznego przez mieszkańców budynku przy ul. Towarowej 19 w Chojnicach, a także zakłócania przez nich spokoju i spoczynku nocnego oraz eliminowanie  kradzieży mienia  oraz zapobieganie aktów wandalizmu.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 – Miasto Chojnice
Dzielnicowy, mł. asp. Zbigniew Kałus  przeprowadza działania priorytetowe związane z ujawnianiem sprawców wykroczeń zakłócających porządek publiczny oraz dokonujących niszczenia mienia publicznego oraz prywatnego w godzinach porannych w trakcie odbywania się zajęć lekcyjnych w obrębie bloku przy ul. Angowickiej 45, który znajduje się nieopodal Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 - Gmina Chojnice

Dzielnicowy, asp. Karol Partyka przeprowadza działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem zjawiska nieprawidłowego sprawowania opieki i nadzoru nad zwierzętami (psami) na terenie Racławek i Nowej Cerkwi.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 - Gmina Chojnice
Dzielnicowy, asp. Łukasz Kapanka przeprowadza działania priorytetowe Partyka przeprowadza działania priorytetowe związane  wyeliminowaniem zjawiska nieprawidłowego sprawowania opieki i nadzoru nad zwierzętami (psami) na terenie Granowa

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 - Gminy Chojnice
Dzielnicowy, asp. sztab. Waldemar Goliński przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką żebractwa oraz spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczego przy ul. Turystycznej w miejscowości Charzykowy.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Miasto Czersk
Dzielnicowy, mł. asp. Michał Kloskowski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania w miejscach zabronionych, przechodzenia w miejscach niedozwolonych oraz przekraczania dozwolonej prędkości w podległym rejonie służbowym.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Miasto Czersk
Dzielnicowy, mł. asp. Bartłomiej Wons przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką nieprawidłowego parkowania w miejscach zabronionych, przekraczania dozwolonej prędkości w obrębie ul. Podleśnej, ul. Łąkowej, ul. Łosińskiej i ul. Łukowskiej.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 - Gmina Czersk (Łąg)
Dzielnicowy sierż. sztab .Marcin Jagodzinski przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką gromadzenia się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, niszczenia mienia, wybryków chuligańskich, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w szczególności obrębie Domu Kultury, remizy OSP, stacji PKP oraz stadionu.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 - Gmina Czersk (Rytel)

Dzielnicowy mł.asp. Marcin Wrobel przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką popełnianych wykroczeń drogowych w rejonie ul. Ostrowskiego ( strefa zamieszkania)m.in. przekraczania dozwolonej prędkości oraz poruszania się pojazdami ciężarowymi wbrew zakazowi.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Miasto Brusy
Dzielnicowy asp. Kamil Cuppa przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką popełnianych wykroczeń drogowych poprzez parkowanie w strefie zamieszkania przy blokach na ul. Ogrodowej w Brusach.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Gmina Brusy
Dzielnicowy asp. sztab. Bogumił Olter przeprowadza działania priorytetowe związane z problematyką rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego na ul. Dworcowej w Lubni.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 - Gmina Brusy
Dzielnicowy, mł.asp. Sławomir Sawa działania priorytetowe związane  wyeliminowaniem zjawiska nieprawidłowego sprawowania opieki i nadzoru nad zwierzętami (psami) oraz spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczego w godzinach popołudniowych w miejscowości Czyczkowy.

Dzielnicowi realizujący opisane zadania jeszcze bardziej uspołeczniają rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. Taka jest ich misja i takie zadania właśnie realizują. Ich zadaniem jest również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.

mat. KPP Chojnice


 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.