8-03-20
Region. Kobiety są lepiej wykształcone, ale to panowie są bardziej aktywni zawodowo
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn na Pomorzu
w liczbach [INFOGRAFIKA]


Fot. Pixabay.com

W województwie pomorskim mieszka ponad 2,3 mln ludzi. Więcej jest kobiet niż mężczyzn. Panowie są średnio o prawie trzy lata młodsi i żyją o prawie siedem lat krócej od pań. Czego jeszcze dowiemy się o Pomorzanach? Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego za 2018 r.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Historia święta
Dzień Kobiet przypada 8 marca. Pierwszy raz obchodzony był 28 lutego 1909 r. Ustanowiony został przez Socjalistyczną Partię Ameryki po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku.

Dzień Mężczyzn –  tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w r. Trynidadzie i Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na Karaibach. Przemawiając w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Ingeborg Breines (dyrektorka programu Kobiety i Kultura Pokoju) stwierdziła, że to świetny pomysł, który będzie symbolem równowagi płci. W Polsce nie ma tradycji obchodzenia tego święta. Istnieją jednak próby jego wdrożenia, a jedna z dwóch proponowanych dat to 10 marca. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Natomiast 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka.

Wiek Pomorzan
W województwie pomorskim mieszka ponad 2,33 mln ludzi. Kobiet jest prawie 1,2 mln, a mężczyzn ponad 1,1 mln. Średnia wieku dla kobiet to 41 lat, a panów 38,3, co oznacza, że mężczyźni są prawie trzy lata młodsi od pań. Na Pomorzu najwięcej, bo ponad 37 proc., kobiet jest w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata). Mężczyzn w tej grupie jest ponad 40 proc. Natomiast w wieku poprodukcyjnym jest 26 proc. pań (powyżej 60 r. ż.) i prawie 14 proc. panów (powyżej 65 r.ż.). Na prawie 81 kobiet w wieku nieprodukcyjnym przypada 100 pań w wieku produkcyjnym. A w przypadku panów jest prawie 53 takich mężczyzn.

Ile lat żyją mieszkańcy regionu?
Kobiety żyją o prawie 7 lat dłużej od mężczyzn. Przeciętna długość życia Pomorzanki wynosi 81,7 lat, a panowie żyją tylko 74,8 lat. Dla porównania średnia długość życia Polek wynosi 81,8 lat, a Polaków 74 lata. A w przypadku mieszkańców Unii Europejskiej to odpowiednio 83,5 i 78,3 lat (dane na 2017 r.). Średnio najdłużej, bo 86,1 lat żyją Hiszpanki, a najkrócej, gdyż 78,4 lat Bułgarki. Wśród panów najdłużej żyją Szwedzi i Włosi (80,8 lat), a najkrócej Łotysze (69,8 lat).

Kobiety są lepiej wykształcone, ale więcej panów jest aktywnych zawodow
Prawie 29 proc. pań ukończyło studia wyższe. Dla porównania panowie z wyższym wykształceniem stanowią 23 proc. ogółu mężczyzn. Wykształcenie średnie ogólnokształcące ma 14 proc. kobiet i prawie 9 proc. mężczyzn. Wśród panów przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jest ich ponad 31 proc., a pań jest niespełna 17 proc. Co ciekawe, tyle samo Pomorzanek (21, 3 proc.) i Pomorzan (21, 4 proc.) ma wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 67 proc., a kobiet prawie 49 proc. Wskaźnik zatrudnienia odpowiednio to 65 proc. i 47 proc. Praktycznie wszyscy panowie między 30. a 39. r. ż. (prawie 95 proc.) oraz 40. a 49 r. ż. (89 proc.) pracowali. Dla porównani najwięcej zatrudnionych pań było w wieku 40-49 lat (prawie 79 proc.). Najmniej aktywne zawodowo były osoby powyżej 50 r. ż. (panie – prawie 27 proc., a panowie – 44 proc.). Sektor usług był tym, w którym zatrudniono najwięcej kobiet (77 proc.) i mężczyzn (prawie 49 proc.). Najmniej pań zajmowało się rolnictwem, to zaledwie co 20. z nich. Bez pracy pozostawało więcej pań (3,1 proc.).

Jaki jest współczynnik feminizacji?
Ogólny współczynnik feminizacji wynosi 105. Oznacza to, że na 100 panów przypada 105 pań. W grupie do 14. roku życia wynosi 95, czyli więcej jest chłopów niż dziewcząt. Natomiast powyżej 65. roku życia na 100 panów przypada aż 144 pań.

Dorota Kulka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Infografika w PDF

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.