2-07-20
Gm. Czersk. Burmistrz wyjaśnia
Dzierżawa za pojemniki – ludzie oburzeni

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Czersku w Czersku przypominająca, że zgodnie z uchwałą nr XIX/228/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. gminny system odbioru odpadów dla frakcji tworzywa sztuczne, szkło i papier zakłada gromadzenie ich wyłącznie w workach oraz zachęta spółki do skorzystania z oferty dzierżawy pojemników z adnotacją o zabieraniu z posesji pojemników nieobjętych dzierżawą, a stanowiących własność ZUK, bez powiadomienia, wzbudziła oburzenie wśród czytelników.

Ludzie nie kryją rozgoryczenia. Uważają, że stawki za odbiór odpadów i tak są bardzo wysokie i powinny obejmować również zabezpieczenia klientów w pojemniki.

Poniżej kilka komentarzy pod wspomnianą informacją ZUK-u z profilu FB portalu wizjalokalna.pl:

- „Jest to niewyobrażalne co z nami robicie płacąc 120 złotych miesięcznie ja mam płacić jeszcze dzierżawę za śmietnik.... . Możecie zabrać go już dzisiaj.”,

- „Ciekawa jestem kto wpadł na taki genialny pomysł. Brawo Wy, zamiast używać nadal pojemników, które są na lata, lepiej używać worków jednorazowych. To jest jeden wielki żart”,

- „Prawo nie powinno działać wstecz... raz komuś dali kosze A po kilkunastu latach przypomną sobie, że można na nich jeszcze zarobić ....radni sobie uchwałą znowu jakieś "widzimisie ",A my musimy ciągle za coś płacić. Absurd jakiś i tyle!”

- „Stawki za wywóz śmieci wyższe niż w Trójmieście , a skoro ludzie się z tym już pogodzili to można ich jeszcze na pojemniki naciągnąć? Mam nadzieję że wszyscy z nich zrezygnują i będzie Pan sobie mógł w nich zupę ugotować! Swoją drogą ,czy to nie jest wykorzystywanie swojej pozycji przez monopolistę ? Kiedy ZUK zacznie odbierać śmieci zgodnie z harmonogramem? Jakość usług najpierw proszę podnieść ,a potem ceny!”

- „To jest śmiech na sali. I wtedy na podwórku będzie wyglądało jak na Peweksie dbajmy o środowisko i segregujemy śmieci ale worki foliowe na umór hurtem będą rozdawane paranoja!
Ceny za śmieci kosmiczne, teraz dzierżawa za śmietniki, z du...y pieniądze wszyscy bierzemy
Wszyscy powinni zrezygnować z pojemników, wtedy może by oczy otworzyli.”

Poprosiliśmy burmistrza Czerska o odniesienie się do uwag czytelników i odpowiedzi na pytania:
- Czy jest możliwa zmiana w/w uchwały, ewentualnie wydanie dyspozycji spółce komunalnej, której właścicielem jest Gmina Czersk, w ten sposób, aby dotychczasowe pojemniki klientów ZUK pozostały u mieszkańców, bez konieczności płacenia dzierżawy? Jeśli nie, to proszę wyjaśnić dlaczego, jeśli tak, to czy wystąpi pan z taką inicjatywą?

Odpowiedź burmistrza:
„Zgodnie z obowiązującą do końca czerwca br. uchwałą nr XIII/157/19 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Czersk w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty wyposażała nieruchomości jednorodzinne w pojemniki lub worki na szkło, papier oraz tworzywa sztuczne.

Oczywistym jest, że wyposażanie nieruchomości w dodatkowe pojemniki generuje koszty, które ponoszą wszyscy mieszkańcy objęci systemem zagospodarowania odpadów. Tymczasem - według stanu na koniec czerwca 2020 r. - na łączną liczbę 4440 nieruchomości jednorodzinnych tylko 1431 nieruchomości (32  %) było wyposażonych w pojemniki do zbierania odpadów na „Metale i Tworzywa Sztuczne”, a 789 nieruchomości (18 %) w pojemniki na „Szkło”. Zdecydowana większość nieruchomości (aż 68 %) wyposażona jest – na życzenie ich właścicieli – tylko i wyłącznie w worki na surowce, a opłata za gospodarowanie odpadami jest równa dla wszystkich mieszkańców.

Postanowiliśmy to zmienić. Obecnie, zgodnie z uchwałą nr XIX/228/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/157/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Czersk w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty nie będzie wyposażać nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki na szkło, papier oraz tworzywa sztuczne, a jedynie w worki.

Jednocześnie Rada Miejska w Czersku dokonała obniżki stawek opłat, która ma na celu zrekompensowanie kosztów wynajmu pojemników od firmy zewnętrznej lub zakupu ich na własność dla osób, które dalej chcą gromadzić odpady surowcowe w pojemnikach. Właściciele około 3000 nieruchomości jednorodzinnych, którzy nie używają pojemników na surowce, zapłacą mniej za odpady.

Wielkość obniżki ilustruje tabela:

Według oferty ZUK sp. z o.o. miesięczny koszt dzierżawy pojemnika na surowce o pojemności 120 l to 1,74 zł, a o pojemności 240 l – 2,05 zł. Tak więc również ci, którzy korzystali np. z pojemnika na tworzywa sztuczne, zapłacą per saldo mniej niż dotychczas.

Właścicielem pojemników na odpady jest ZUK sp. z o.o. i zarząd tej spółki decyduje o ich wykorzystaniu.

Przemysław Biesek-Talewski
Burmistrz Czerska”

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.