19-10-19
Czersk. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2- lub 3- krotny wzrost przeżywalności
Europejski Dzień Przywracania
Czynności Serca w czerskim LO

Od 2013 roku, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, 16 października obchodzi się Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Jak donoszą organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2- lub 3- krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizuje się pokazy prawidłowej resuscytacji. Udział w akcji wzięli też m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego. Również fundacja WOŚP od samego początku czynnie  uczestniczy w tym dniu, proponując bicie Rekordu, które jest świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych.

Przedstawiciele wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego w Czersku postanowili włączyć się w te działania. 16 października o wyznaczonej przez organizatorów akcji porze, zebraliśmy się w szkolnym holu, aby budować odpowiedzialność społeczną i popularyzować zasady ratowania ludzkiego życia.

Urszula Wojak
LO Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.