1-10-20
Gm. Czersk. Burmistrz przedstawia temat. Wstępnie dotacja dla spółki - 1,8 mln zł od samorządów
Gazyfikacja Rytla – pytania i odpowiedzi

Poprosiliśmy burmistrza Czerska o przybliżenie działań podjętych w związku z zapowiadaną gazyfikacją Rytla.

Zapytaliśmy o podanie ustaleń z przedstawicielami spółki zapewniającej dostawy gazu czy wójtem gminy Chojnice odnośnie wysokości wsparcia finansowego, które czerski samorząd miałby przekazać, aby wskazany podmiot był skłonny wybudować swoją sieć w Rytlu. Kiedy ewentualnie zakłada się gazyfikację tej miejscowości i czy ma ona dotyczyć wszystkich ulic w Rytlu?

Ponadto pytamy włodarza czy uważa, że spółkę, gdzie większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, powinien dotować samorząd, aby przekonać taki podmiot do inwestycji? Czy może lepszym rozwiązaniem byłoby zaangażowanie np. posłów na Sejm RP do negocjacji w kwestii gazyfikacji, by zmobilizować władze spółki do tak ważnej inwestycji na rzecz społeczeństwa w tej części gminy Czersk? Czy może inne podmioty państwowe, odpowiedzialne za wspieranie rozwoju mogłyby się zaangażować? Czy możliwe jest na przykład uzyskanie zewnętrznego dofinansowania na inwestycję?
Czy burmistrz poszukiwał w/w rozwiązań, aby zaproponować spółce inny wariant niż tylko wsparcie finansowe samorządów? Jeśli tak, to pytamy o przedstawienie podjętych działań i ich efekt.

- Temat gazyfikacji Rytla jest poruszany od prawie dwóch lat. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. po analizie różnych wariantów doprowadzenia gazu do tej miejscowości jako najbardziej optymalny wybrała budowę sieci z kierunku Chojnic przez Nową Cerkiew i Jeziorki. W gminach Chojnice i Czersk prowadzone były akcje zachęcania mieszkańców i przedsiębiorców do wypełniania i składania ankiet w sprawie gotowości przyłączenia się do sieci. Zakład Gazowniczy w Gdańsku ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla tej inwestycji – niestety, żadna firma projektowa nie złożyła swojej oferty.
W międzyczasie w PSG zmieniły się zasady wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji. Warunkiem uzyskania zgody od zarządu spółki na realizację zadania jest zwrot poniesionych nakładów nie w ciągu 30, a 20 lat od oddania do użytku. To spowodowało, że gazyfikacja Rytla, podobnie jak wielu innych zadań na obszarze działania gdańskiego Zakładu Gazowniczego, została wstrzymana.
W trakcie ostatniego spotkania z panią Sylwią Surowiec, dyrektorem ZG w Gdańsku, rozmawialiśmy o warunkach, jakie musiałyby być spełnione, aby zadanie to mogło być realizowane. Takim warunkiem jest pojawienie się dodatkowego dużego odbiorcy gazu w rejonie Rytla lub dopłata ze strony zainteresowanych samorządów, pokrywająca brakującą do zbilansowania inwestycji różnicę. Ustaliliśmy z panią dyrektor, że poda tę kwotę po jej oszacowaniu. W II połowie września uzyskałem informację, że chodzi o ok. 1,8 mln zł. Po rozmowie z wójtem Gminy Chojnice Zbigniewem Szczepańskim ustaliliśmy, że obie nasze gminy pokryłyby ją po połowie, czyli na Gminę Czersk przypadłoby 900 tys. zł. Przekazałem więc informację do pani dyrektor o wstępnej gotowości współudziału naszych samorządów w tej inwestycji. Czekamy na określenie przez PSG, jak doszlibyśmy do zawarcia stosownego porozumienia. Dzięki temu wznowione zostałyby prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń itp.), które potrwają dwa lata. Potem rozpoczęłaby się budowa gazociągu.
Sieć gazowa objęłaby całą wieś Rytel i umożliwiłaby podłączenie się do niej wszystkim zainteresowanym.
Budowa sieci gazowej w zachodniej części naszej gminy jest bardzo ważnym zadaniem. Pozwoliłaby m.in. na uruchomienie kotłowni opalanych gazem ziemnym w planowanych do modernizacji obiektach gminnych w Rytlu: szkole, domu kultury, straży pożarnej i ośrodku zdrowia. Dzięki możliwości wykorzystania gazu jako źródła ogrzewania poprawie uległaby jakość powietrza w Rytlu, co w oczywisty sposób wpłynęłoby pozytywnie na jakość życia mieszkańców.
Dzięki deklaracji samorządów o współfinansowaniu ruszyłyby prace projektowe. Za dwa lata, kiedy projekt będzie gotowy, może być zupełnie inna sytuacja dotycząca kosztów realizacji takich zadań czy oceny ich opłacalności ekonomicznej. Może się więc okazać, że wkład gmin będzie mniejszy lub zgoła żaden. Najważniejsze, aby nie marnować czasu i przybliżyć realizację tej inwestycji.
Pragnę zwrócić uwagę, że budowa sieci gazowej to nie jest kwestia decyzji politycznej, tylko ekonomicznej. Niemniej rozmawiałem i będę rozmawiał o tej sprawie z parlamentarzystami i przedstawicielami rządu w naszym województwie
– informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Plan gazociągu:

Kliknij, aby powiększyć

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.