5-06-20
Gm. Czersk. Drugi odcinek naszego cyklu o historii czerskiego samorządu

30 lat samorządu – historia drugiej kadencji (1994–1998)

To była bardzo burzliwa kadencja. W trakcie jej trwania doszło do zmiany przewodniczącego rady i burmistrza. Dziś publikujemy drugi odcinek naszego cyklu o historii czerskiego samorządu.

Dnia 19 czerwca 1994 roku w 28 okręgach jednomandatowych w gminie Czersk odbyły się wybory do Rady Miejskiej Czersk. O mandat ubiegały się 103 osoby. Spośród nich mieszkańcy wyłonili 28 radnych – tak liczebna była wówczas rada.

Dwa tygodnie później, 2 lipca, po raz pierwszy zebrała się Rada Miejska drugiej kadencji. Radni ze swego grona wybrali przewodniczącego – Romana Ptacha oraz jego zastępców – Tomasza Czapiewskiego i Kazimierza Zabrockiego.

Waldemar Bruski burmistrzem
Na tej samej sesji rada, ze swego grona, wybrała burmistrza i jego zastępcę. Od 2 lipca gminą i urzędem kierował 47-letni urzędnik państwowy Waldemar Bruski. Funkcję zastępcy burmistrza ponownie powierzono Markowi Jankowskiemu. Zarząd Miejski uzupełnili Roman Bruski, Wacław Ackermann, Ryszard Polerowicz i Stanisław Leszczyński.

„Mija zaledwie pół roku od wyborów, a już źle układa się współpraca Zarządu z Burmistrzem” – czytamy w gminnej kronice. Dnia 19 grudnia 1994 roku Roman Bruski, Wacław Ackermann, Ryszard Polerowicz i Stanisław Leszczyński złożyli rezygnację. Mówili, że chcą pracować na rzecz gminy, ale nie widzą możliwości współpracy z burmistrzem.

Dwie próby odwołania
Na dzień 22 grudnia 1994 roku zwołana została sesja nadzwyczajna. Jeszcze przed obradami rezygnację z funkcji wiceburmistrza złożył Marek Jankowski. Na sesji odbyło się głosowanie tajne w sprawie odwołania burmistrza. Dwa głosy zdecydowały o tym, że Waldemar Bruski zachował swoją funkcję. 29 grudnia, na kolejnej sesji, wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli: Barbara Grzelak, Klemens Kiełpiński, Krzysztof Majer i Gerard Rymon-Lipiński.

W kolejnym roku spory w radzie nie milkły. Na sesji w dniu 17 marca 1995 r. z funkcji przewodniczącego odwołano Romana Ptacha. Jego miejsce, decyzją rady z 29 marca, zajął Ireneusz Bojanowski. Na sesji 27 maja radni znów musieli pochylić się nad wnioskiem o odwołanie burmistrza złożonym przez ośmiu rajców. Tym razem jeden głos przeważył szalę na korzyść Waldemara Bruskiego. Burmistrz na swojego następcą zaproponował Kazimierza Stoltmana, ale rada nie przyjęła tej kandydatury.

Niepokojów ciąg dalszy
„Pogarsza się sytuacja zarządzania Gminą. Nie ma Zastępcy Burmistrza, pod koniec września zachorował Burmistrz. Obowiązki w zastępstwie prowadzi Sekretarz Gminy Krystyna Lorczak” – podawał kronikarz. Dnia 15 listopada 1995 roku odbyła się kolejna już w tej kadencji nadzwyczajna sesja. Odwołano na niej cały zarząd. Jednak do zmiany władzy nie doszło, bo Wojewoda Bydgoski uchylił uchwałę rady odwołującą czerskich włodarzy.

31 stycznia 1996 roku Barbara Grzelak, Klemens Kiełpiński, Krzysztof Majer i Gerard Rymon-Lipiński złożyli rezygnację, a rada ją przyjęła. 26 marca swoją rezygnację ogłosił przebywający wciąż na zwolnieniu chorobowym Waldemar Bruski.

Nowy burmistrz, nowy zarząd
Dnia 15 kwietnia 1996 roku radni wybrali na burmistrza Marka Jankowskiego. Jedenaście dni później jego zastępcą został wybrany 30-letni wówczas Przemysław Biesek. Do zarządu weszli Roman Bruski, Jan Goncz, Stanisław Leszczyński i Ryszard Polerowicz. Na sesji w czerwcu na Skarbnika Gminy powołano Jolantę Skuczyńską. 11 grudnia do Zarządu Miejskiego wybrano radnego Wacława Ackermana.

W trakcie drugiej kadencji, 27 września 1996 roku zmarł nagle w wieku 49 lat radny, dyrektor czerskiego liceum Roman Bruski. Jego imieniem została nazwana hala sportowa, której budowę wówczas rozpoczynano. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej na radnego wybrano Przemysława Bieska. 

Skład Rady Miejskiej Czersk II kadencji

Ireneusz Bojanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej (od 29.03.1995 r.),

Tomasz Czapiewski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Zabrocki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Ackermann

Zbigniew Bieliński

Roman Bruski (od 1996 r. Przemysław Biesek)

Wiesław Borowiec

Elżbieta Boszko

Waldemar Bruski (Burmistrz do 26.03.1996 r.)

Stanisław Czapiewski

Czesław Gawin

Jan Goncz

Barbara Grzelak

Jan Hallmann

Marek Jankowski (Burmistrz od 15.05.1996 r.)

Klemens Kiełpiński

Stanisław Kropidłowski

Stanisław Leszczyński

Krzysztof Majer

Jarosław Ossowski

Ryszard Polerowicz

Krzysztof Przytarski

Roman Ptach (Przewodniczący Rady do 17.03.1995 r.)

Józef Puchała

Gerard Rymon Lipiński

Dorota Sontowska

Bożena Śpica

Stanisław Wereszczyński

 

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.