7-06-21
Gm. Czersk. Administracyjna kara pieniężna za zniszczenie
GM. CZERSK. Apel o prawidłowe przycinanie drzew

Mając na względzie wizerunek gminy Czersk, a także w trosce o wspólne dobro jakim jest zieleń miejska, apelujemy, by nie przycinać samowolnie drzew rosnących na działkach gminnych, w tym w pasie drogowym. Przycięcie drzewa każdorazowo wymaga konsultacji z Urzędem Miejskim w Czersku.

Estetyka zieleni miejskiej jest bardzo istotna dla obecnych jak i przyszłych pokoleń. Zieleń, jako element krajobrazu miasta, wpływa korzystnie na nasze funkcjonowanie. Rośliny oczyszczają powietrze ze szkodliwych gazów oraz produkują ogromne ilości tlenu, dlatego tak ważna jest właściwa pielęgnacja i ochrona wszystkich zadrzewień miejskich. Pamiętajmy też, że spośród wszystkich grup roślin, drzewa są najbardziej efektywne pod względem wytwarzania tlenu i pochłaniania dwutlenku węgla.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek stanowi usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa oraz wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż powyższe wyjątki, stanowi uszkodzenie drzewa, zaś usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż powyższe wyjątki, stanowi zniszczenie drzewa.

Za zniszczenie lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony burmistrz Czerska wymierza administracyjną karę pieniężną.

Na zdjęciach można zobaczyć nieprawidłowo przycięte drzewa.

Dbajmy o środowisko, to nasza wspólna sprawa.

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.