20-01-20
Gm. Czersk. Wsparcie finansowe
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
i własne ujęcia wody

– To jest świetne rozwiązanie. Nie żałujemy, że przyłączyliśmy się do tego programu – mówi Piotr Weltrowski z Olszyn. W zeszłym rok jego rodzina skorzystała z gminnego dofinansowania i dziś korzysta z przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym roku program też został ogłoszony. Co więcej, można pozyskać dofinansowanie do ujęć wody.

Rodzina z Olszyn jest bardzo zadowolona z działania instalacji. – Wszystko poszło bardzo sprawnie. Sam montaż trwał jeden dzień. Jeśli chodzi o obsługę, to nie mamy z tym żadnego problemu – mówi Piotr Weltrowski. Mieszkaniec Olszyn dodaje, że instalacja nie jest w żadnym stopniu uciążliwa dla mieszkańców. Nie ma żadnych nieprzyjemnych zapachów, a praktycznie wszystkie urządzenia są schowane pod ziemią i nie przeszkadzają w użytkowaniu działki. Podobną instalację ma po sąsiedzku syn pana Piotra. – Mogę każdemu polecić montaż przydomowej oczyszczalni – zaznacza mieszkaniec gminy Czersk.

Dotacja na oczyszczalnie
W minionym tygodniu burmistrz Czerska ogłosił nabór wniosków do gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 31 sierpnia br. Następnie będą one rozpatrywane przez urzędników. Podpisanie umowy i realizacja zadań nastąpi w przyszłym roku.

Program funkcjonuje w naszej gminie już od 2007 roku. Do tej pory skorzystało z niego ponad dwieście osób. W zeszłym roku 30 gospodarstw. – Dofinansowujemy budowę przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie nieruchomości, których z różnych przyczyn nie można podłączyć do gminnej kanalizacji. Natomiast przydomowe przepompownie stosowane są tam, gdzie jest to niezbędne z przyczyn technicznych i wynika z ukształtowania terenu – mówi Przemysław Biesek-Talewski.

Wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

1) 5.000 zł dla przydomowych przepompowni ścieków,

2) 2.500 zł dla przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) 1.500 zł dla szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Dofinansowanie ujęć wody
We wrześniu zeszłego roku Rada Miejska w Czersku przyjęła gminny program udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk. – Dotacja przyznawana jest w wysokości 75% wartości brutto udokumentowanych poniesionych nakładów na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, jednak nie więcej niż 10 tys. zł – informuje Przemysław Bloch, naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.

Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesne spełnienie następujących kryteriów:

1) brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości lub brak możliwości podłączenia nieruchomości z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych do zbiorczej sieci wodociągowej,

2) budowa wyłącznie studni wierconej o wydajności nieprzekraczającej 5m3/dobę.

Wnioski o dofinansowanie na 2020 rok można składać do końca marca br. Jednak jest ograniczona liczba nieruchomości, które otrzymają w tym roku dotację – 10 lokalizacji. Natomiast wnioski o dofinansowanie na 2021 rok można składać do końca sierpnia br.

Dofinansowaniu nie będą podlegać indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje sieć wodociągowa i jest możliwość wykonania do niej przyłącza.

Ze środków budżetu gminy Czersk finansowane mogą być koszty przygotowania dokumentacji hydrologicznej i budowlanej, wykonania odwiertu, zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji do budynku oraz fizykochemicznymi i bakteriologicznymi badaniami wody w zakresie podstawowym.

Szczegółowe informacje na temat zasad programu można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury – tel. 52 395 48 37.

UM w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.