30-07-20
Gm. Czersk. INFORMACJA
Fundusz sołecki 2021

– Chcemy, żeby mieszkańcy bardziej świadomie decydowali o podziale funduszu sołeckiego i głosowali na konkretne przedsięwzięcia w swojej okolicy – mówi burmistrz Czerska.

Dlatego Przemysław Biesek-Talewski zaproponował zmiany w formie składania wniosków w ramach funduszu sołeckiego, które mają obowiązywać już od przyszłego roku. A dokładniej już we wrześniu 2020 roku, bo na ten miesiąc zaplanowano zebrania z mieszkańcami.

Wnioski na zebranie
– Przede wszystkim musimy pamiętać, że fundusz sołecki to wyodrębnione środki w ramach budżetu naszej gminy – podkreślał burmistrz na zebraniu z sołtysami i przewodniczącymi osiedli. Można je przeznaczać tylko na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Z inicjatywą wniosku w ramach funduszu może wystąpić sołtys, rada sołecka lub grupa co najmniej 15 mieszkańców sołectwa.
Ważne jest, żeby przedsięwzięcia opisane we wniosku były realne, możliwe do wykonania w opisanym przez wnioskodawców zakresie za kwotę, którą się na ich realizację przeznacza. Nie można więc np. wnioskować o budowę kilometra drogi, przeznaczając na to kwotę 10 czy 20 tys. zł. Dlatego zalecamy konsultacje z pracownikami urzędu, którzy pomogą poprawnie sformułować wniosek.
– Aby mieszkańcy w pełni świadomie decydowali o podziale środków w ramach funduszu, wskazane byłoby, żeby wcześniej przedstawić im projekt wniosku z wykazem przedsięwzięć, przynajmniej ten przygotowany przez sołtysa i radę sołecką – apelował burmistrz Czerska. Można takie propozycje publikować na tydzień przed zebraniem na stronach na sołectw lub gminy na Facebooku, na stronie czersk.pl lub w lokalnych mediach. Przedsięwzięcia, które uzyskają przychylność mieszkańców na zebraniu, zostaną zgłoszone przez sołtysa do burmistrza w terminie do 30 września. Do wniosku należy dołączyć protokół z zebrania i oba te dokumenty nie mogą być rozbieżne.

Więcej pieniędzy
Warto dodać, że w przyszłym roku środki w ramach funduszu zostaną zwiększone. Na sołectwa będzie to kwota 777 tys. zł, a więc o 75 tys. zł więcej niż w tym roku. Mieszkańcy osiedli będą mieli do dyspozycji po 50 778 zł, a więc w sumie 203 tys. zł. – Widać, że kwota środków dla naszych jednostek pomocniczych zbliża się do miliona złotych rocznie – mówił Przemysław Biesek-Talewski.

W załączniku znajduje się podział środków finansowych na poszczególne jednostki pomocnicze w naszej gminie. Znajdują się tam też przykładowe nazwy przedsięwzięć, które można finansować z tych środków oraz wzór wniosku składanego przez sołtysa.

Procedura zgłaszania i zatwierdzania wniosków w ramach funduszu sołeckiego

    1. Pomysł na realizację przedsięwzięcia – mogą go zgłosić sołtys, rada sołecka lub grupa co najmniej 15 mieszkańców. Zalecamy zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym przykładowych przedsięwzięć i zachęcamy do kontaktu z pracownikami urzędu.
    2. Akceptacja wniosku przez mieszkańców w trakcie zebrania wiejskiego – głosowanie nad uchwałą.
    3. Zgłoszenie przez sołtysa do burmistrza – w terminie do dnia 30 września - wniosku w sprawie przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego. Ważne, żeby treść wniosku pokrywała się z treścią protokołu z zebrania.
    4. Ewentualne odrzucenie przez burmistrza wniosków niezgodnych z ustawą lub niemożliwych do realizacji – wówczas zebranie wiejskie ponownie uchwala wniosek.
    5. Uwzględnienie przedsięwzięć wskazanych we wniosku w budżecie Gminy Czersk na kolejny rok.

- Chciałbym, aby w ten sam sposób dzielone były także środki osiedli. Dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawię projekt uchwały w tej sprawie – mówi burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

UM w Czersku

Wniosek (formularz) - kliknij TUTAJ

Przykładowe nazwy przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:
    • Remont drogi …….. na długości …………….poprzez …………. (np. nawiezienie tłucznia)
    • Bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg
    • Modernizacja drogi …….. na długości …………..poprzez ……………… (np. układanie płyt IOMB, wykonanie nakładki asfaltowej/stabilizacji)
    • Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ……………… (drogi, chodnika, oświetlenia ulicznego,….)
    • Budowa przystanku autobusowego w ……………..
    • Remont przystanku autobusowego w ……………..
    • Budowa chodnika na długości ……………………. w ……………….
    • Remont chodnika na długości ……………………. w ……………….
    • Wyposażenie placu zabaw w …………….. w następujący sprzęt:……………….
    • Remont przepustu w ………………..
    • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w …………. w następujący sprzęt:……………….
    • Budowa oświetlenia ulicznego w ………………….
    • Budowa nowych punktów świetlnych w………………….
    • Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie
    • Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie
    • Utrzymanie czystości w sołectwie
    • Wyposażenie i utrzymanie boiska sportowego w ……………..
    • Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie
    • Wykonanie wiaty (pomostu, ławek, stojaków ……) w ……………….
    • Zakup ………….. dla jednostki OSP w ………………
    • Organizacja/współorganizacja imprezy ………………………..
    • Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły…………..
    • Zakup strojów sportowych dla drużyny ………………..

Zaleca się uzgodnienie nazwy przedsięwzięcia, kosztów jego realizacji i treści uzasadnienia z pracownikami Urzędu Miejskiego (WIiI, WSS)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.