7-01-21
Gm. Czersk. Informacja naczelnika
GM. CZERSK. Odśnieżanie chodników. Pytanie czytelnika

Wczoraj (6.01) jeden z naszych czytelników przesłał pytanie w sprawie odśnieżania chodników w Rytlu.

„Pytanie do burmistrza - dlaczego nie ma żadnej osoby do odśnieżania chodników w miejscowości RYTEL. Nie idzie normalnie z małymi dziećmi chodzić. Z góry dziękuję firmie odśnieżającej ulice bo naprawdę robią panowie kawał dobrej roboty cały czas ich widać jak jeżdżą i odśnieżają nawet całą noc.”

Pytanie przesłaliśmy do włodarza. Poprosiliśmy też o informację dotyczącą kwestii odśnieżania ciągów dla pieszych w gm. Czersk.

Jakie chodniki w Łęgu, Rytlu, Czersku czy innych miejscowościach w gminie odśnieżają zarządcy dróg lub czerski samorząd? Co decyduje o tym, że niektóre ciągi dla pieszych w centrum lub poza nim są odśnieżane przez wskazane jednostki, nawet gdy przylegają bezpośrednio do posesji mieszkańców?

Okazuje się, że na terenie gminy Czersk wykonawcy odśnieżający gminne drogi oraz część powiatowych zostali zobowiązani również do usuwania śniegu z wszystkich ciągów dla pieszych znajdujących się przy wspomnianych traktach.

- Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego na usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2020/2021 odśnieżanie ciągów pieszych wzdłuż dróg publicznych należy do wykonawcy, który odśnieża te drogi na terenie danego sołectwa lub osiedla. Z informacji uzyskanych od firmy świadczącej te usługi wynika, że w dniach 4-5 stycznia br. odśnieżane były ciągi piesze w miejscowości Rytel. Również pracownik koordynujący te prace to potwierdza. Mogło się tak zdarzyć, że przypadkowo zostało coś pominięte przy wykonywaniu tych prac. W związku z tym proszę o zgłaszanie bezpośrednio do pracowników koordynujących zimowe odśnieżanie taką potrzebę, co przyspieszy podjęcie odpowiednich działań – informuje Przemysław Bloch, naczelnik wydziału inwestycji i infrastruktury czerskiego magistratu przypominając, że wciąż obowiązuje art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z którego wynika, że na właścicielach bądź zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości wzdłuż tej nieruchomości.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.