5-06-20
Gm. Czersk. KOMUNIKAT
Place zabaw, boiska i strefy aktywności
oraz świetlice otwarte


Informujemy, że Burmistrz Czerska w Zarządzeniu nr 415/20 odwołuje zamknięcie wszystkich placów zabaw, otwartych stref aktywności oraz boisk sportowych na terenie gminy Czersk.

Dostępne są też wszystkie świetlice wiejskie oraz salki przy remizach OSP oraz dopuszcza się organizowanie imprez i wynajem tych obiektów.

Korzystanie z tych obiektów musi nastąpić przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Gospodarze obiektów zobowiązani są do stosowania się do zaleceń, ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; obecnie w szczególności stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i poinformowania korzystających z świetlic o tych wymaganiach.

Korzystający zobowiązuje się do:

- stosowania się do wytycznych Rady Ministrów i Burmistrza Czerska dotyczących ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności:
- poinformowania uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ograniczeń dotyczących stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
- przestrzegania, wraz z uczestnikami zgromadzenia, zasad udział w zgromadzeniu, wynikających z ograniczeń dotyczących stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
przeprowadzenia we własnym zakresie dezynfekcji użytkowanych pomieszczeń                        i przedmiotów;
- zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk i innych niezbędnych, dla uczestników zgromadzenia;
dopilnowania obowiązku zakrywania ust i nosa uczestników zgromadzenia, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.