18-11-20
Gm. Czersk. Burmistrz wyjaśnia
GM. CZERSK. Podwyżki podatków – budynki i grunty przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

W 2021 roku stawki podatków za budynki i grunty przeznaczone do prowadzonej działalności gospodarczej mają wzrosnąć o 4%. Są głosy, aby w związku z trudną sytuacją firm, skorygować skalę podwyżki lub w ogóle jej nie wprowadzać w tej grupie podatników.

Pytamy burmistrza o to ile więcej środków ma wpłynąć do budżetu w 2021 roku w związku zakładaną podwyżką podatków za budynki i grunty przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej? Dodatkowo dopytujemy o zwiększone wpływy z podwyżek wszystkich podatków.

„W ubiegłym roku zapowiedziałem, że corocznie będę wnioskował o wzrost stawek podatków lokalnych proporcjonalnie do wzrostu stawek maksymalnych, ogłaszanych przez Ministra Finansów. Ma to zapobiec konieczności skokowego podnoszenia podatków, a jednocześnie zwiększyć dochody, które pozwolą pokryć rosnące wydatki gminy.

Ministerstwo Finansów ogłosiło maksymalne stawki podatku od nieruchomości 2021 r. Ich wzrost sięgnął blisko 4 procent, dlatego w takim stopniu mają wzrosnąć stawki w gminie Czersk.

Jeżeli chodzi o stawkę podatku dla budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej, to stawka maksymalna określona przez Ministra Finansów w roku 2021 wyniesie 24,84 zł/m². Większość gmin ościennych już w roku 2020 zastosowało stawki znacznie przekraczające 20 zł/m², zbliżone do maksymalnych. Stawka w naszej gminie (obowiązująca w roku bieżącym – 18 zł/m², proponowana na rok 2021 – 18,72 zł/m²) jest ciągle znacznie poniżej 20 zł/m².

W związku z planowaną podwyżką podatków lokalnych na 2021 r. o około 4 % nastąpi wzrost dochodów w porównaniu z planowanym wykonaniem dochodów za 2020 r.:

- z tytułu podatku od nieruchomości o 270.000 zł. (w tym z nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o 105.000 zł)
- z tytułu podatku rolnego o 12.000 zł
- z tytułu podatku leśnego  o 10.000 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych o 6.000 zł.
Łącznie podwyżka stawek przyniesie około 300 tys. zł dodatkowych dochodów.
Jeżeli któryś z przedsiębiorców znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii COVID-19 czy z jakiejkolwiek innej przyczyny, może – tak jak w tym roku i w latach poprzednich – wystąpić o umorzenie bądź rozłożenie na raty swojego podatku. Każdy taki wniosek będzie szczegółowo przeanalizowany, a  w uzasadnionych przypadkach pomoc zostanie udzielona"
– zapowiada Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

Zobacz - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 1 (gm. Czersk 2021 r.) - TUTAJ

O wyskości podatków zdecydują radni na sesji RM w dniu 24 listopada 2020r.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.