15-09-22
Gm. Czersk. ZDJĘCIA
GM. CZERSK. Zebranie sołeckie w OdrachWczoraj (14.09) w Odrach odbyło się zebranie sołeckie. Sołtys Zbigniew Wojtala, wybrany na przewodniczącego, powitał wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską, przedstawicieli czerskiego komisariatu Bartłomieja Wonsa i Krystiana Krzyżkowskiego, przedstawicielki „Odrowianek”, radnych oraz mieszkańców.


Sołtys odczytał sprawozdanie z działalności za okres między zebraniami, w którym wspomniał m.in. o zebraniach Rady Sołeckiej, zakupie krzewów do nasadzeń, bieżących remontach dróg, festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, udziale w dożynkach gminnych, Święcie Pstrąga czy zakupie mebli do świetlicy w szkole. Przedstawił również zadania, które jeszcze trzeba zrealizować.  

Przegłosowano następujące przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok:

1) Remont dróg gruntowych w sołectwie nawiezienie szlaki i tłucznia (5.000,00 zł)
2) Budowa nowych punktów świetlnych - Odry ul. Polna 3 lampy, Wojtal ul. Polna dokończenie (18.106,00 zł)
3) Utrzymanie czystości w sołectwie (3.000,00 zł)
4) Remont ogrodzenia przy OSP Odry (14.000,00 zł)
5) Organizacja imprez kulturalnych  - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki gminne i sołeckie, spotkanie z seniorami, Mikołajki i opłatek (5.000,00 zł)

Łącznie: 45.106,00 zł

Wnioski do budżetu gminy Czersk 2023:


1) Przejęcie prawne odcinka ul. Ks. J. Zawadzińskiego przechodzącego przez las państwowy Nadleśnictwa Czersk i przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w ilości 3 lamp.
2) Przygotowanie projektu przebudowy mostu na kanale zrzutowym Wdy w Uroży z utwardzeniem najazdu po obu stronach masą bitumiczną.
3) Utwardzenie drogi do Kręgów Kamiennych masą bitumiczną.
4) Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Wojtalu ul. Polna i Nadrzeczna.
5) Zagospodarowanie i oznakowanie miejsca do załadunku i rozładunku kajaków przy moście powiatowym w Odrach.

Wnioski do Starostwa Powiatowego w Chojnicach na 2023:

1) Przyspieszenie remontu drogi  Czersk - Odry - stan nawierzchni jest coraz gorszy.
2) Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Odry - Wojtal.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Odrach
Dyskutowano również o zajęciu stanowiska w przedmiocie „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 51/7 w obrębie Odry, Gmina Czersk” (centrum wioski). Ma się na niej znaleźć 25 tys. paneli na około 5 hektarach. Sołtys przekazał, że nie jest przeciwny fotowoltaice w gospodarstwach domowych na własny użytek, ani farmom fotowoltaicznym zlokalizowanym z dala od zabudowań. Jeżeli taka farma powstanie w samej miejscowości Odry, to sąsiadujące nieruchmości stracą na wartości, nikt nie będzie chciał tu mieszkać ani inwestować. Dodał też, że według niego oddziaływanie na człowieka jest szkodliwe - dlaczego mielibyśmy skracać sobie życie, żeby firma mogła zarobić? I dlaczego mówi się o ochronie różnych gatunków zwierząt, a nie mówi o szkodliwości dla ludzi? - pytał sołtys.

Co ciekawe, jak powiedział sołtys, inwestor zainteresowany  budową nie jest znany. Na razie nie zapadała też żadna decyzja.


Fot. Działka, na której ma powstać farma fotowoltaiczna - zlokalizowana między zabudowaniami.

Sprawa farmy fotowoltaicznej została skierowana przez burmistrza do dyrekcji ochrony środowiska w Gdańsku a także do innych instytucji m.in. Wód Polskich, które muszą wydać ocenę - tego wymagają procedury. Musi je przejść inwestor - w ocenie wiceburmistrz przedsiębiorca ma bardzo małe szanse na otrzymanie zgody na budowę, jednak o tym zadecydują odpowiednie instytucje.
Jeżeli decyzja instytucji będzie mimo wszystko pozytywna i przedsiębiorca przejdzie wszystkie procedury, to burmistrz będzie musiał wydać zgodę w oparciu o ich raporty. Sprawą zajmuje się również radna Barbara Fierek.

W sprawach bieżących mieszkańcy zgłaszali problemy m.in. na ul. Polnej z przerastającymi gałęziami, które przysłaniają oświetlenie uliczne. Na ul. Zawadzińskiego była prośba o sprzątnięcie gałęzi po wycince. Ponadto oznakowanie na przejeździe kolejowym jest zarośnięte przez trawę i słabo widoczne. Mieszkańcy czekają też na przebudowę drogi powiatowej Czersk - Odry.

Policjanci przekazali informację o tym, że cały czas można zgłaszać niebezpieczne miejsca czy sytuacje na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która powstaje przy współpracy z obywatelami oraz zachęcali do kontaktu z dzielnicowym.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.