22-02-21
Gm. Czersk. Projekt uchwały wnosi burmistrz Czerska - uzasadnienie poniżej
Gm. CZERSK. Zmiana nazwy ulicy.
Mieszkanka: Nie ma na to naszej zgody


- Sprzeciwiamy się zmianie nazwy naszej ulicy z Klaskawskiej (Złotowo) na ks. Józefa Dembieńskiego. Dowiedzieliśmy się o jutrzejszym głosowaniu rady miejskiej w tej sprawie dopiero dziś po południu. Z tego co wiem nasza rodzina jak i większość sąsiadów (na tej części ulicy jest ok. 10 domów) nie wyrażają zgody na wprowadzanie zmian w nazewnictwie. W ubiegłym roku otrzymaliśmy jakieś pisma z urzędu z prośbą o podanie nowej nazwy, ale chyba nikt nie udzielił odpowiedzi, więc chyba jest logiczne, że zamierzamy pozostać przy Klaskawskiej – zauważa nasza rozmówczyni.

Burmistrz Czerska jest wnoszącym projekt uchwały na jutrzejszą sesję. Włodarz, mówi, że wpłynął do urzędu tylko jeden protest. Jednak sprawę trzeba uregulować, dla przejrzystości oznakowania, dlatego proponuje radnym, aby części ulicy Klaskawskiej położonej w Złotowie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 118, zmienić nazwę na: ulica ks. Józefa Dembieńskiego.

Dodaje, że jeśli mieszkańcy chcą innej nazwy niż Klaskawska, mogą ją jeszcze zgłosić.


Poniżej UZASADNIENIE projektu uchwały z mapą, którą rozpatrywać mają jutro radni Rady Miejskiej w Czersku:
„Główna ulica Klaskawska w Złotowie oraz jej część,stanowiąca działkę o nr ewid. 118, nie posiadają bezpośredniego połączenia.  Dlatego też,w celu zapewnienia ładu  przestrzennego  w numeracji porządkowej dla budynków mieszkalnych w rejonie tejże ulicy,   zmienia się nazwę części wspomnianej  ulicy, położonej w Złotowie,na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 118. Powyższe ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich. Ponadto, zmiany geodezyjne, będące następstwem podziałów nieruchomości oraz wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na  budownictwo mieszkaniowe,wiążą się z potrzebą nadawania nowych numerów porządkowych nieruchomości. Zmiana nazwy części ulicy Klaskawskiej  w Złotowie uporządkuje nazewnictwo ulic w tym rejonie i ułatwi orientację w terenie. Proponowana nazwa ulicy komponuje się z już istniejącymi nazwami w sąsiedztwie. Ksiądz
Józef Dembieński był działaczem społeczno-narodowym,autorem ciekawych wspomnień, dotyczących także dziejów Czerska, głównie  w latach  I   wojny światowej oraz walki  o przyłączenie Pomorza do Polski. Urodził się w 1879 roku w Radomnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1904 roku. Do chwili zakazania przez władze pruskie uczył polskich chłopców,przygotowując ich do gimnazjum. Uzyskał zezwolenie  na pracę duszpasterską  w Meklenburgii, gdzie otoczył opieką sezonowych polskich robotników  rolnych. Uczył młodzież historii i   literatury polskiej, nauki  pisania. Bronił ludność przed represjami Grenzschutzu oraz brał czynny udział w    ruchu niepodległościowym. W 1939 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości.  W okresie  II    wojny światowej ukrywał się pod przybranym  nazwiskiem  Józef Nitka  i uczył w tajnym szkolnictwie. Pod koniec życia spisał "Wspomnienia..." (trzy tomy). Wspomniane wcześniej informacje o   wydarzeniach i ludziach związanych z Czerskiem, znajdują się w tomie pt. „Moje wspomnienia  za czasów niepodległej Polski". Zmarł w Chojnicach w 1962 roku, pochowany został w Topolnie.”(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.