9-05-19
Gm. Czersk. Wykaz zadań - poniżej
Gmina Czersk otrzymała 3,7 mln zł
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej


Aż 3,7 miliona złotych zostanie wydane w tym roku na gminne drogi i publiczną infrastrukturę. Głównie na terenie sołectw Rytel, Gutowiec, Krzyż i Zapędowo. W Odrach zostanie wymieniony dach na remizie.

– Otrzymaliśmy dzisiaj informację od Wojewody Pomorskiego, że w dniu 7 maja br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Gminie Czersk dofinansowanie w wysokości 3.686.436,93 zł w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka nawiedziła Naszą Gminę w 2017 roku – informuje Przemysław Biesek-Talewski, Burmistrz Czerska.

Warto podkreślić, że dofinansowanie ma pokryć 100 procent wartości planowanych przedsięwzięć. W najbliższym czasie Burmistrz Czerska podpisze umowę o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg. Realizacja wszystkich zadań ma być zakończona jeszcze w tym roku.

Wykaz zadań do dofinansowania z FSUE:

1.    Remont drogi gminnej nr 224045G Lutom – Brda – Suszek/ Raciążska – j. Śpierewnik (dz. nr 25/4, 18/3, 25/2) w km od 0+000 do 1+065 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

2.    Remont drogi gminnej nr 224048G Nadolna Karczma – Nowy Młyn (dz. nr 260) w km od 0+000 do 1+353 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

3.    Remont drogi gminnej nr 224027G Nadolna Karczma – Zapędowo (dz. nr 245) w km od 0+000 do 1+500 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

4.    Remont drogi gminnej nr 224049G Brda – Nowy Młyn/ Brda – Kosowo Niwa (dz. nr 133/1) w km od 0+070 do 0+160 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

5.    Remont ul. Nad Kanałem w Rytlu – etap I (dz. nr 464) w km od 0+000 do 0+234 (wykonanie nakładki bitumicznej i remont chodnika).

6.    Remont ul. Nad Kanałem w Rytlu – etap II (dz. nr 327, 296/14) w km od 0+234 do 0+532 (wykonanie nakładki bitumicznej i remont chodnika).

7.    Remont drogi gminnej nr 224212G ul. Dworcowa (dz. nr 666/1) w km od 0+000 do 0+251 (wykonanie nakładki bitumicznej).

8.    Remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrach (remont pokrycia dachu).
9.    Remont ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel w km (0+659 do 3+239 – 2,58 km, 3+716 do 5+696 – 1,98 km, 6+666 do 7+355 – 0,689 km, 8+735 do 12+935 – 4,2 km (remont nawierzchni ścieżki).

10.    Remont drogi gminnej ul. Krętej w Gutowcu (dz. nr 216/3, 225/1, 220/6, 229/1) w km od 0+635 do 2+535 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

11.    Remont drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (dz. nr 327/12, 330/8,334, 345) w km od 0+170 do 1+069 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

12.    Remont drogi gminnej nr 224032G Kłodnia – Kwieki (dz. nr 160) w km od 0+196 do 1+1840 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

13.    Remont drogi gminnej Kłodnia – Płecno (dz. nr 161/1) w km od 0+000 do km 1+049 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

14.    Remont drogi gminnej nr 224192G Wyb. pod Kaliska – Błota (dz. nr 421) w km od 0+000 do 0+768 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

15.    Remont drogi gminnej nr 224210G ul. Konigorska/ul. Nadrzeczna w Rytlu (dz. nr 650, 633) w km od 0+000 do 1+257 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

16.    Remont drogi gminnej nr 224209G ul. Ostrowskiej w Rytlu (dz. nr 356, 191) w km od 0+487 do 0+930 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm za torami + remont poboczy ulicy na odcinku z nawierzchni asfaltowej).

17.    Remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap I (dz. nr 154/3) w km od 0+000 do 0+454 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

18.    Remont drogi gminnej Duże Wędoły – Małe Wędoły etap II (dz. nr 146) w km od 0+000 do 0+554 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

19.    Remont drogi gminnej nr 224047G Zapędowo – Nowy Młyn (dz. nr 116, 208/5) w km od 0+000 do 0+556 (ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm).

20.    Remont infrastruktury sportowej obejmującej naprawę drogi dojazdowej do stadionu oraz umocnienie skarpy przy budynku szatniowym na stadionie w Rytlu (remont wjazdu z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm + remont umocnienia skarpy przy budynku szatniowym).

UM CzerskMateriały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.