11-07-19
Gm. Czersk. Dokumenty do pobrania
Czerski Budżet Obywatelski 2020

Od 22 lipca można zgłaszać projekty do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosowanie ma w tym roku rozpocząć się 25 września i potrwać do 9 października. Natomiast ogłoszenie wyników CzBO 2020 zaplanowano na dzień 22 października tego roku. Pula środków przeznaczonych na ten program to aż 740 tysięcy złotych.

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:
a) 22 lipca – 26 sierpnia 2019 r. – zgłaszanie projektów,
b) 27 sierpnia – 16 września 2019 r. – weryfikacja projektów,
c) 17 września 2019 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
d) 25 września – 9 października 2019 r. – głosowanie,
e) 22 października 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Ogólna pula środków na Czerski Budżet Obywatelski 2020 wynosić będzie 740 000 zł. Gminę Czersk podzielono na trzy okręgi konsultacyjne:
1) okręg konsultacyjny nr 1 - Miasto Czersk,
2) okręg konsultacyjny nr 2 - Sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo,
3) okręg konsultacyjny nr 3 - Sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo.

Pule środków oraz maksymalne wartości projektów dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych:
1) okręg konsultacyjny nr 1 - pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł),
2) okręg konsultacyjny nr 2 - pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł),
3) okręg konsultacyjny nr 3 - pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł).

W ramach konsultacji mogą być zgłaszane projekty spełniające poniższe kryteria:
1) zakres projektu mieści się w zadaniach własnych Gminy,
2) realizacja projektu zapewnia swobodny, nieodpłatny dostęp dla mieszkańców,
3) realizacja projektu spełnia kryterium celowości i gospodarności, a w szczególności warunki:
a) zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
b) wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
c) proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów,
4) realizacja projektu możliwa jest w ciągu jednego roku budżetowego,
5) projekt jest zlokalizowany na terenie, na którym Gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
6) projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
7) projekt jest zgodny z zasadami współżycia społecznego.

W ramach konsultacji nie mogą być realizowane projekty:
1) których szacunkowy koszt realizacji przekracza środki przeznaczone na projekty w poszczególnych okręgach konsultacyjnych,
2) stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Gminie strategiami i programami,
3) niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
4) zlokalizowane na terenach planowanych do sprzedaży,
5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
6) których istotą jest wyłącznie wykonanie przez Gminę czynności prawnej lub dokumentacji projektowej,
7) które są niewykonalne technicznie,
8) zakładające wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
9) zawierające treści uznawane powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Czersk, a każdy mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów. Wypełniony formularz należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego wraz z listą poparcia minimum czterech mieszkańców gminy.

Skład Zespołu Konsultacyjnego powołanego przez Burmistrza Czerska:
a) Przemysław Bloch - Przewodniczący,
b) Michał Rytlewski,
c) Ilona Sołtyk-Grabowska,
d) Joanna Blumowska-Hatta,
e) Wojciech Laska,
f) Krzysztof Przytarski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Czersku,
g) Grzegorz Kobierowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Czersku.


Poniżej linki do dokumentów:

Załącznik nr 1  

(red)
materiały - UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.