26-09-19
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały
IX sesja Rady Powiatu Chojnickiego

IX sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach - sala obrad nr 41.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)  Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3)  Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

4)  Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5)   Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6)   Rozpatrzenie projektów uchwał:

 a) w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Powiatu Chojnickiego kategorii dróg powiatowych,

b) w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie z drogi pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej oraz opłat za ich parkowanie,

c) w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/165/2019 z dnia 17 września 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice – Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy”,

d) w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/166/2019 z dnia 17 września 2019 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny”,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych (z wyłączeniem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej), zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chojnicki, a także określenia zasad zaliczania godzin do poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach,

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chojnicach,

h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach w pięcioletnie Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chojnicach,

i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Chojnicach,

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Chojnicach,

k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach,

l)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Chojnicach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Chojnicach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach,

ł) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chojnicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chojnicach, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,

m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brusach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brusach wchodzące w skład Zespołu Szkół w Brusach,

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach w czteroletnie Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brusach,

o)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku,

p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie w pięcioletnie Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Malachinie,

q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Chojnicach, wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chojnicach,

r) w sprawie dostosowania nazwy Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Chojnicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach,

s) zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030,

t)  zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok,

u) zmieniająca uchwałę nr VIII/92/2019 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

w)  w sprawie rozpatrzenia petycji.

7)  Wnioski i oświadczenia radnych.

8)  Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych      odpowiedziach.

9)   Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały na sesję - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.