22-02-21
POMORSKIE. Zobacz opracowanie - poniżej
Jak powinny być budowane trasy rowerowe
w Pomorskiem? Są szczegółowe wytyczne

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wydał obszerne opracowanie dotyczące tego, jak powinny być planowane, budowane i zarządzanie trasy rowerowe. Rekomendacje trafią do wszystkich pomorskich powiatów i gmin. Mają być zbiorem dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie turystki i mobilności rowerowej. Dzięki nim ma podnieść się standard realizowanej na Pomorzu infrastruktury rowerowej.


Opracowanie „Wytyczne rowerowe. Projektowanie i utrzymane turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim” zostało przygotowane na zlecenie i we współpracy z Departamentem Turystyki UMWP.

Międzynarodowe standardy w budowie pomorskich tras rowerowych
Wytyczne rowerowe powstały po to, aby ułatwić projektowanie tras rowerowych zgodnych z aktualnym stanem prawnym, a jednocześnie wesprzeć budowanie dróg wysokiej jakości, spójnych, bezpiecznych i wygodnych dla użytkowników. Są tam m.in. informacje, jak tworzyć trasy rowerowe w różnym terenie m.in. na obszarach leśnych, wałach przeciwpowodziowych czy dawnych nasypach kolejowych. Ponadto jak projektować parkingi rowerowe, węzły komunikacyjne (bike & ride). Dokument zawiera też szczegółowe wytyczne dotyczące infrastruktury, jak nawierzchnia, szerokość i prawidłowe oznakowanie.

– Wierzymy, że stosowanie zawartych w dokumencie zasad pozytywnie wpłynie na zachowanie optymalnego standardu budowy tras i szlaków rowerowych w naszym regionie – mówi Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki UMWP. – Przy opracowaniu wytycznych uwzględniliśmy dobre praktyki i doświadczenia krajowe oraz międzynarodowe. To m.in. standardy Euro Velo opracowane przez Europejską Federację Cyklistów, holenderskiej organizacji nowoczesnego transportu CROW czy brytyjskiej organizacji National Cycle Network – opowiada Marta Chełkowska.

Rekomendacje dotyczą zarówno turystyki rowerowej, jak i zasad mobilności aktywnej, ważnej np. dla osób na co dzień korzystających z roweru jako środka transportu do szkoły, pracy czy na zakupy. Dodatkowo opracowanie uwzględnia problematykę ochrony środowiska i krajobrazu.

Pobierz: „Wytyczne rowerowe. Projektowanie i utrzymane turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim”Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.