31-10-18
Gm. Czersk. Stypendia dla 19 uczniów
KOLEJNY WIELKI SUKCES UCZNIÓW
ZSP W MALACHINI
E

19 STYPENDIÓW TYM RAZEM W RAMACH PROJEKTU PN.: „PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW POMORSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH”

26 października 2018r Departament Edukacji i Sportu wydał komunikat ws. zakończenia oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2. Zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” Komisja Stypendialna sporządziła: ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz rekomendację zawierającą liczbę proponowanych Stypendiów.

Zgodnie z Rekomendacją Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” zostaną przyznane 403 stypendia w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. Stypendia zostały zaproponowane tym uczniom, których wnioski po ocenie merytorycznej uzyskały min. 28,40 punktów. Uczniowie którzy mieli prawo ubiegać się o stypendia musieli m.in.  spełnić kryterium  średniej ocen z przedmiotów zawodowych – co najmniej 5,20.  Do Urzędu marszałkowskiego wpłynęło 801 wniosków.

Na liście rankingowej uprawniającej do stypendium jest 56 uczniów z Techników i Szkół Branżowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki,

z czego dla Zespołu Szkół w Chojnicach na Nowym Mieście - 24,dla Technikum nr 3 w Chojnicach  - 6, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach - 6 i dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie - 19 uczniów.

Nasi stypendyści to: Klaudia Czapiewska, Karolina Ossowska ,Karolina Żygowska Krystian Augustyński, Natalia Borkowska , Zuzanna Grinholc, Karolina Gruchała Więsierska, Aleksandra Dahlke, Kamila Leszczyńska, Paulina Popielas, Natalia Skajewska, Katarzyna Szynszecka, Weronika Wajdzik, Paulina Leper , Paulina Wajdzik, Marta Korda , Marta Jasnoch , Patryk Kłos, Emilia Prondzinska. (na zdjęciu)

Programy stypendialne będą kontynuowane  do 2020 dlatego warto walczyć  o bardzo dobre wyniki w nauce, bo dzięki nim, możliwe będzie uzyskanie stypendiów w kwocie  2500 zł na rok.

Elwira Bieszke-Binnebesel , dyr. ZSP w Malachinie

Powiększ: TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.