23-09-19
Czersk. Ośrodek Kultury w Czersku – odpowiedź na interpelację poniżej
Komentarz radnego do odpowiedzi na interpelację

Publikujemy komentarz radnego Daniela Szpręgi do udzielonej odpowiedzi na interpelację dot. budynku Ośrodka Kultury w Czersku.

„W związku z ukazaniem się w BIP-ie odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą kolejnego zamierzenia inwestycyjnego burmistrza nie sposób przejść obok niej obojętnie. Przede wszystkim muszę sprostować jedną nieprawdziwą informację. Otóż w odpowiedzi na pytanie nr 2 Mieszkańcy gminy otrzymali informację, że w budynku Ośrodka Kultury w Czersku nie zamieszkuje żadne gospodarstwo domowe. W języku potocznym gospodarstwo domowe wg mojej opinii równe jest słowu rodzina. Jako radny jestem zdumiony i zastanawiam się co autor miał na myśli, ponieważ nie jest żadną tajemnicą , że każde z trzech mieszkań w ośrodku jest zamieszkane. Niektóre z nich od kilkudziesięciu lat. Zatem informacja jest przekłamana. Chciałbym zapytać -czy udzielając takiej odpowiedzi ktoś zastanowił się, co w tej chwili czują mieszkańcy budynku ośrodka? Czy znowu zabrakło komuś empatii? Czy mieszkańcy są w tym budynku dzisiaj niepożądanym bytem? Przecież z koncepcji wynika, że mieszkania są przeznaczone do likwidacji.

Zdumiewa mnie po raz kolejny fakt, że włodarz nie potrafi przedstawić  Mieszkańcom szacowanego kosztu planowanej przez siebie inwestycji. Pewność, że liczba miejsc ewakuacyjnych przedstawiona w koncepcji spełnia wymogi przepisów jest zastanawiająca, ponieważ koncepcja prezentowana przez Pana burmistrza nie posiada na tym etapie uzgodnień straży pożarnej lub rzeczoznawcy p.poż. Natomiast zapisy w koncepcji mówią jasno, że projektant najprawdopodobniej będzie zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów. To znaczy, że budynek nie spełnia dzisiejszych norm. Obiekt jest bardzo stary i zawarta w koncepcji „twarda” informacja, że wszystkie ściany są w nim murowane zastanawia. Porażką jest brak miejsc parkingowych przy obiekcie ( w tym dla pracowników, osób niepełnosprawnych itd.) oraz brak w koncepcji zagospodarowania terenu. Tłumaczenie, że teren ulegnie nieistotnym zmianom jest nieprofesjonalne. Skoro gmina za opracowanie zapłaciła 10 tysięcy zł. to winna sama żądać od autora koncepcji planu zagospodarowania terenu. Swoją drogą dziwi mnie fakt, że autor koncepcji nie ubiegał się w przetargu o uzyskanie zamówienia na opracowanie projektu budowlanego. I dziwi mnie również to, że jednym z kryteriów w ogłoszonym przez burmistrza przetargu jest oprócz ceny -oferowany termin opracowania koncepcji. Pytam - to po cóż była koncepcja prezentowana przez włodarza na sesji w dniu 30 lipca?  I wreszcie na koniec chciałbym przypomnieć, że skoro teren Ośrodka Kultury w Czersku nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, to gmina powinna wydać dla tego typu inwestycji decyzję  o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a nie jak błędnie podaje się w odpowiedzi na interpelację - decyzję o warunkach zabudowy.

Myślę, że  procedowanie inwestycji w kształcie zaproponowanym przez włodarza jest niegospodarne i bezcelowe. Ale to moje subiektywne zdanie. Czas jak zwykle wszystko zweryfikuje.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku”

(red)

Zobacz interpelację radnego Daniela Szpręgi dot. Ośrodka Kultury w Czersku - TUTAJ

Poniżej odpowiedź na interpelację radnego: 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.