Ogłoszenie
Komunikat Zakładu Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Czersku dotyczący zbiórki odpadów ponadgabarytowych

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku informuję o terminach zbliżającej się zbiórki odpadów ponadgabarytowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z poniższej tabeli.

Jednocześnie, w związku z przypadkami błędów drukarskich w oznaczeniach zbiórki odpadów ponadgabarytowych w doręczonych przez spółkę harmonogramach wywozu odpadów (dotyczy rejonów 1-4) informuję o prawidłowych terminach zbiórek:

Ponadto ze względu na zarejestrowane w poprzednich latach liczne przypadki wystawiania odpadów w czasie późniejszym niż wyznaczony regulaminem, i zgłaszania w tej sprawie reklamacji dotyczącej braku ich odbioru, Spółka zainstalowała na swoich pojazdach monitoring wizyjny z funkcją zapisu. Odbiór odpadów ponadgabarytowych odbywać się będzie do godzin popołudniowych, a w przypadku ich znacznych ilości zbiórka z danego rejonu zostanie sukcesywnie wydłużona na dni kolejne.


W związku z powyższym, informuję o konieczności, wystawienia odpadów przed posesję do krawędzi jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników do godz. 6.00 w dniu odbioru, co wynika z treści właściwych uchwał rady miejskiej

Link do uchwały - TUTAJ

INFORMACJA DODATKOWA:

Jednocześnie przypominam, że na terenie spółki przy ul. Kilińskiego 15 w Czersku zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich
- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich
- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji
- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki
- baterie i akumulatory
- zużyte pojemniki po tuszach i tonerach
- zużyte  oleje
- przeterminowane leki
- sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- opony
- odpady biodegradowalne
- odpady remontowo – budowlane, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, w ilości do 1 tony na rok.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:
- wtorek i piątek od 8:00 do 17:00,
- środa i czwartek od 8:00 do 16:00,
- sobota od 8:00 do 14:00.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Czersk lub dokonywanie opłat za odbiór odpadów na terenie Gminy Czersk.

Dyrektor spółki
Paweł Garbacki

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.