Ogłoszenie
Komunikat Zakładu Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Czersku dotyczący trwającej
wiosennej zbiórki odpadów ponadgabarytowych

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku informuje, że w związku z dużą ilością wystawianych przez mieszkańców gminy odpadów ponadgabarytowych objętych trwająca wiosenną zbiórką mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze.

Pomimo pracy załogi spółki także w godzinach nadliczbowych, strumień odpadów przekracza wszelkie założone prognozy, a co za tym idzie odpady odbierane są do późnych godzin popołudniowych. a w przypadku ich znacznych ilości zbiórka z danego rejonu zostanie sukcesywnie wydłużona na kolejne dni.

Poniżej przedstawiam terminy zbiórki wskazane w harmonogramie wywozu odpadów:

Zbiórce podlegają meble, sprzęt elektroniczny i elektryczny, dywany i  wykładziny, opony do 8 szt., wózki dziecięce itp.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych nie obejmuje części samochodowych (zderzaki, szyby samochodowe, siedzenia itp.) oraz odpadów remontowo – budowlanych (gruz, okna, umywalki, miski ustępowe, wanny, itp.)

Dodatkowo informuję, że ze względu na zarejestrowane w poprzednich latach liczne przypadki wystawiania odpadów w czasie późniejszym niż wyznaczony regulaminem, i zgłaszania w tej sprawie reklamacji dotyczącej braku ich odbioru, Spółka korzysta z monitoringu wizyjnego z funkcją zapisu, zainstalowanego na pojazdach.

W związku z powyższym, przypominam o konieczności, wystawienia odpadów przed posesję do krawędzi jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników do godz. 6.00 w dniu odbioru, co wynika z treści właściwych uchwał rady miejskiej

Link do uchwały - TUTAJ
(https://czersk.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/akty-prawne/)

INFORMACJA DODATKOWA:
Jednocześnie przypominam, że na terenie spółki przy ul. Kilińskiego 15 w Czersku zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich
- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich
- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji
- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki
- baterie i akumulatory
- zużyte pojemniki po tuszach i tonerach
- zużyte  oleje
- przeterminowane leki
- sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- opony
- odpady biodegradowalne
- odpady remontowo – budowlane, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, w ilości do 1 tony na rok.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w następujących godzinach:
- wtorek czwartek i piątek od 8:00 do 16:00,
- sobota od 8:00 do 14:00,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Czersk lub dokonywanie opłat za odbiór odpadów na terenie Gminy Czersk.

Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.