9-12-18
Czersk. Zajęcia praktyczne
Kurs pierwszej pomocy

Uczniowie klas mundurowych czerskiego Liceum spędzili sobotę (08.12.2018 r.) w szkole. Kurs pierwszej pomocy poprowadził dla nich instruktor ratownictwa medycznego, p. Piotr Wróbel.

Celem szkolenia  było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

1. Zasady bezpieczeństwa ratującego i ratowanego.

2. Rany (rodzaje i zaopatrywanie).

3. Krwawienia i krwotoki (rodzaje i zaopatrywanie).

4. Złamania (rodzaje i unieruchomienie).

5. Oparzenia (rodzaje, charakterystyka i zaopatrywanie).

6. Odmrożenia a nadmierne wychłodzenia organizmu.

7. Zatrucia (płynami, grzybami, lekami, gazami i inne).

8. Zadławienie.

9. Osoba nieprzytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi.

10. Osoba nieprzytomna bez oznak życia (resuscytacja  krążeniowo – oddechowa).

11. Nagłe zachorowania (udar mózgu, omdlenie, napad drgawek, duszność, cukrzyca, reakcje alergiczne).

12. Wypadki ... ( w tym komunikacyjne).

13. Wzywanie służb ratowniczych .

14. AED (Automated External Defibrillator) - półautomatyczny defibrylator zewnętrzny.

LO Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.