16-10-18
Czersk. Relacja
KWW Porozumienie Czerskie przedstawia
swój program wyborczy

Kandydaci na radnych z KWW Porozumienie Czerskie przedstawiali wczoraj (15.10) swój program wyborczy. Na konferencji prasowej była również obecna burmistrz Czerska Jolanta Fierek, która zapowiedziała, że jest osobą wspierającą komitet.


Ugrupowanie ma zarejestrowane listy w dwóch okręgach, tak więc jeśli nawet każdy z kandydatów zdobyłby mandat, PCz nie uzyska większości w radzie miejskiej. Dlatego, jak mówił Zbigniew Bieliński prowadzący konferencję, Porozumienie Czerskie jeśli będzie opozycją to nie totalną, ale taką, która popiera dobre projekty i stara się zgłaszać i wdrażać realizację swojego programu. PCz nie wystawiło i nie poparło w tych wyborach żadnego z kandydatów na burmistrza.

W programie wyborczym tego komitetu znalazł się punkt dotyczący utrzymania publicznego statusu gminnego ośrodka zdrowia. Stwierdzono, że obecnie ośrodek rozwija się w dobrym kierunku, są w nim przede wszystkim specjaliści, m.in. ginekolog, geriatra i kardiolog. Porozumienie Czerskie, które w obecnej radzie miejskiej było w koalicji, chce, aby samorząd nadal budował budynki komunalne (w bieżącej kadencji oddano jeden taki obiekt), nawet dwa w latach 2018-23. Kandydatom leży na sercu również poprawa infrastruktury drogowej, m.in. budowa potrzebnego parkingu na wykupionym terenie przy Alei 1000-lecia (w perspektywie z przejściem do kościoła – użyczonym gminie przez parafię), a także budowa muszli koncertowej – amfiteatru w Parku Borowiackim, na ok. 100 miejsc (projekt budowlany muszli ma być gotowy do końca roku). Burmistrz Jolanta Fierek w tym punkcie odniosła się do wypowiedzi kandydata na burmistrza Przemysława Bieska – Talewskiego, który miał powiedzieć, że na wskazany teren nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Włodarz stwierdziła, że takiego planu wcale być nie musi, bo kwestię rozstrzyga wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, mówiący o tym, że na inwestycje celu publicznego, w tym parking, nie jest potrzebne wspominane opracowanie. Jolanta Fierek stwierdziła przy okazji, że warto byłoby zapytać wspomnianego kandydata czy czasami nie starał się u biskupa zamienić grunt kościelny przy alei na swój grunt w Będźmierowicach, zanim gmina zakupiła teren pod parking (po konferencji zapytany o tę sprawę kandydat, Przemysław Biesek-Talewski powiedział krótko, że nie będzie tego komentował, nie słyszał tej wypowiedzi, więc nie będzie się do niej odnosił – red.).

Jednym z ważnych punktów programu PCz jest wspieranie „Spółdzielni Socjalnej Czersk”, która mogłaby przejąć świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy. Kandydaci chcą również doprowadzić do powstania filii wydziału komunikacji w Czersku, ale uważają, że pomysł stanie się realny, gdy zmieni się zarząd powiatu chojnickiego. Przypomniano, że takie filie z powodzeniem funkcjonują w Polsce. Kolejnym tematem omawianym na konferencji była budowa Domu Pomocy Społecznej, trzymodułowego obiektu (na 45 osób) z częścią dla chorych psychicznie, somatycznie, a także dla pacjentów komercyjnych (na krótkie pobyty). Samorząd ma na realizację zadania przygotowany już gotowy projekt. Inwestycja może kosztować 14-16 mln zł, przy czym rocznie na tego rodzaju usługi w różnych ośrodkach gmina Czersk wydaje ok. 1 mln zł. Koszt miesięczny utrzymania jednego pensjonariusza wynosi o. 3,8 tys. zł, z czego gmina płaci ponad połowę kosztów, reszta pochodzi z rent i emerytur przebywających w placówce osób.

Ostatnim tematem konferencji był projekt rewitalizacji, który nie został zaakceptowany w tej formie przez radę miejską - przypomnijmy, radni twierdzili, że jest zbyt niskie dofinansowanie. W ramach zadania miał być m.in. zmodernizowany budynek dworca PKP. Zadanie zakładało też przebudowę ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą, czyli jak mówił Kazimierz Rompkowski  np. wymianę azbestowych rur wodociągu oraz budowę kanalizacji deszczowej. Powstać miało również boisko wielofunkcyjne przy czerskiej „Jedynce”, ponadto zagospodarowanie terenów przy części budynków mieszkalnych w mieście, a także remont dróg z infrastrukturą przy Wojska Polskiego i Transportowców oraz modernizację dwóch tzw. baraków. Zbigniew Bieliński odniósł się do kwestii montażu finansowego Rewitalizacji . Mówił, że radni nie chcieli wziąć kredytu ok. 7 mln zł na ten cel, gdzie było zagwarantowane dofinansowanie na poziomie ok. 5 mln zł, natomiast aprobowali plan rozbudowy szkoły w Rytlu za ok. 8 mln zł, wpisując zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w sytuacji, gdy nie ma perspektyw na dofinansowanie przedsięwzięcia.  

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.