28-12-18
Powiat chojnicki. Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Lasy - zwolnienie z podatku dochodowego

7 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na mocy którego osoby fizyczne będące właścicielami lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zwolnione są z podatku dochodowego za wynagrodzenie za uprzątnięcie zdewastowanego lasu do 31 grudnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.