7-08-18
Region. Czy w gm. Czersk powstanie Ławka Niepodległości?
Ławka Niepodległości – konkurs dla samorządów

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs ofert na budowę Ławek Niepodległości. Konkurs jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Do 10 września 2018 roku samorząd musi dostarczyć do MON wszystkie wymagane dokumenty. MON przekaże gotowy projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80 procent kosztów jego realizacji. Samorząd musi posiadać  przynajmniej 20 % własnych środków finansowych.

O przyznaniu dofinansowania zadecyduje między innymi lokalizacja Ławki Niepodległości w miejscu powszechnie dostępnym, wysokość wkładu własnego,  a także propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną historią.  Chodzi o to, aby multimedialna ławka  odtwarzająca nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości,  była związana z lokalną społecznością. Ławki Niepodległości powinny powstać do 28 grudnia 2018 r.

 Samorząd może otrzymać dofinansowanie na budowę jednej lub dwóch Ławek Niepodległości. Inne podmioty – instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne lub prawe, jak również kościelna osoba prawna - będą mogły uzyskać od MON bezpłatną licencję na wykorzystanie projektu.

Szczegóły konkursu dla samorządów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na www.mon.gov.pl. Czytaj więcej  - TUTAJ

Źródło : Ministerstwo Obrony Narodowej
Pomorski Urząd Wojeówdzki


Czy w gm. Czersk powstanie Ławka Niepodległości?

Wiceburmistrz Grzegorz Klauza mówi, że jest jeszcze czas na przeanalizowanie inicjatywy MON. Decyzja w kwestii przystąpienia do programu nie zapadła.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.