7-08-18
Czersk. Sprawa jest obecnie analizowana
Mieszkanka Czerska złożyła skargę na dyrektora szkoły

W ubiegłym tygodniu mieszkanka Czerska złożyła skargę m.in. do burmistrz Czerska na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku (wcześniej Zespołu Szkół w Czersku) w sprawie terminu organizacji zakończenia roku szkolnego (2017 rok) dla absolwentów szkoły (gimnazjum).

Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów miało być zorganizowane w dniu poprzedzającym wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej termin zakończenia roku szkolnego, gdzie uczniowie otrzymywali już świadectwa z datą z następnego dnia. Kobieta uważa takie zachowanie za niedopuszczalne, twierdzi, że zostały przekroczone uprawnienia dyrektor i  oczekuje wyciągnięcia konsekwencji przez burmistrz Czerska. Zwróciła się do Kuratorium Oświaty w Gdańsku m.in. o kontrolę poprzednich lat. Pisma wysłała również do różnych instytucji w Warszawie, m.in. do MEN.

Skarżąca podnosi, że otrzymanie świadectw wcześniej umożliwiało złożenie podań do szkół ponadgimnzajnych szybciej, a co za tym idzie stwarzało uprzywilejowaną pozycję podczas rekrutacji w przypadku dużej ilości uczniów z tą samą liczbą punktów i nie spełniających wymogów dodatkowych zawartych w regulaminach szkół.  

W 2018 roku zakończenie roku odbyło się w dniu wyznaczonym przez MEN, ale w ocenie mieszkanki Czerska również niefortunnie, bo po południu, tym samym został skrócony uczniom kilkudniowy czas na złożenie dokumentów – mogli składać podania dopiero od poniedziałku.

Wiceburmistrz Grzegorz Klauza potwierdza, że wpłynęła informacja w sprawie terminu zakończenia roku szkolnego. Dyrektor szkoły została poproszona o złożenie wyjaśnień w tej kwestii. Zwrócono się również do kuratorium oświaty o zajęcie stanowiska. Sprawa jest obecnie analizowana.

Nie otrzymaliśmy stanowiska dyrektor szkoły w przedmiotowej sprawie.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.