8-06-18
Czersk.
Przygotowany został program innowacji
Młodzież, dzieci, pasje i marzenia

W Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku istnieje klasa innowacyjna – pedagogiczno-psychologiczna. Jedyna o takim charakterze w powiecie chojnickim.


Pomysł na nią pojawił się już w 2007 roku i szybko został zrealizowany. Przygotowany został program innowacji, który kolejno został zatwierdzony między innymi przez organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Chojnicach oraz Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. Sam program kilkakrotnie był modyfikowany, co wynikało ze zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wyników corocznej ewaluacji. Duży wpływ na obecny jej kształt miały pierwsze roczniki, które określały swoje zainteresowania. Okazało się, że dotyczą najmłodszych, czyli pracy z dziećmi.

Początkowo program był recenzowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, później przez wykładowców Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Klasa obecnie funkcjonuje pod patronatem uczelni z Sopotu, z którą ściśle współpracuje, co jest ogromną korzyścią dla młodzieży. Uczniowie wyjeżdżają na wykłady do Trójmiasta, a zajęcia warsztatowe w liceum prowadzone są przez psychologów z zaprzyjaźnionej uczelni.

Pierwszy rocznik, to rok 2008 i zaskoczenie. Pełen nabór. Okazuje się, że klasa pedagogiczno-psychologiczna z dodatkowymi zajęciami w planie, czyli pedagogiką i psychologią, zainteresowała młodych ludzi. Dalej klasa kształtowała się zgodnie z tym, czego oczekuje młodzież, co ich interesuje. Rozpoczęły się zajęcia praktyczne w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Czersku. Początkowo miała to być współpraca przy realizacji rocznego projektu „Mali odkrywcy”. Pieniądze na działania udało się zdobyć z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Klasa otrzymała na swoje działania 4500 zł. Koordynatorkami projektu były dwie uczennice: Olga i Oliwia. Natomiast zaangażowani byli wszyscy uczniowie. Projekt skończył się, a zajęcia z przedszkolakami trwają do dziś. Jednak rozszerzone o spotkania z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku.

Młodzież w ramach trzech lat nauki poznaje różne środowiska pracy, w których zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, wychowawcy. Mają szansę utożsamić się z różnymi zawodami, placówkami czy zrezygnować z planów, które zmieniły się pod wpływem zdobytych doświadczeń. Wielokrotnie zdarzały się sytuacje, kiedy uczniowie po wizycie w różnych ośrodkach, z którymi wiązali swoje plany edukacyjno-zawodowe, rezygnowali z nich. Obraz ich pracy był zupełnie inny od tego rzeczywistego – wspomina Marzena Gruchała, inicjatorka i koordynatorka klas pedagogiczno – psychologicznych w czerskim ogólniaku. Uczniowie klasy innowacyjnej mają szansę poznać różne miejsca i środowiska pracy. Od wspomnianej pracy z dziećmi, po pracę z osobami uzależnionymi, niepełnosprawnymi intelektualnie czy pracującymi w zakładzie karnym.

Klasy pedagogiczno-psychologiczne to głównie zespoły dziewczęce, ale nie tylko. Zazwyczaj w tych klasach jest kilku chłopaków, którzy w dyskusji ukazują męski punkt widzenia. Zdarzały się też roczniki, gdzie podział ten był prawie równy.

Dlaczego młodzi ludzie wybierają tę ofertę edukacyjną?

Najczęstszym motorem decyzyjnym jest chęć pracy na rzecz drugiego człowieka, możliwość otworzenia się na ludzi, pragnienie poznania swoich możliwości,  ale też  wybór rozszerzeń z następujących przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie i język obcy.

Spora grupa absolwentów to już magistrowie najróżniejszych kierunków nie tylko humanistyczno-społecznych, ale i fizjoterapii, rehabilitacji, geografii, lingwistyki. Dużą grupę absolwentów uczelni wyższych, którzy kończyli klasę pedagogiczno-psychologiczną, stanowią nauczyciele różnych specjalności, od przedszkola po wczesne nauczanie i przedmiotowe. Każdy absolwent znalazł swoją drogę zawodową. Wybrał profesję  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Młodzi magistrowie znaleźli i znajdują zatrudnienie. Pasja motywowała ich do skutecznego działania.


Tak wspomina trzy lata nauki w tej klasie Laura Breszka, studentka psychologii: Zajęcia z pedagogiki i psychologii w LO to dla mnie możliwość zdobycia podstaw teoretycznych z tych przedmiotów i przede wszystkim praca w niezwykle przyjemnej, sprzyjającej rozwojowi atmosferze. Szczególnie dobrze wspominam zajęcia z psychologii oraz warsztaty psychologiczne, które zainspirowały mnie do dalszego poszerzania wiedzy z zakresu tej nauki. Cieszę się również, że miałam możliwość odbyć praktyki w przedszkolu. To było niesamowite doświadczenie móc samodzielnie zaplanować i poprowadzić zajęcia z dziećmi.

Istnienie klasy w obecnym kształcie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca i pomoc ze strony różnych instytucji i placówek: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach, Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku, Ośrodka Terapii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładu Karnego w Koronowie Oddział Zewnętrzny w Czersku, Ośrodka Kultury w Czersku  oraz oczywiście Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku i Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersk.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

mat. LO Czersk

(Zdjęcia pochodzą z archiwum LO)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.