31-01-20
Gm. Czersk. Zobacz listę nominowanych
Młyńskie Koła 2019 rozdane

Publikujemy zwycięzców oraz listę nominowanych do nagrody burmistrza Czerska – „Młyńskie Koło 2019”.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się dziś (31.01) wieczorem w sali sportowej SP 1 w Czersku.

Nagrodę Młyńskie Koło 2019 przyznano w pięciu kategoriach oraz jedną statuetkę – nagrodę specjalną burmistrza.

Poniżej laureaci w poszczególnych kategoriach:
Przedsiębiorczość: - Yong Li sp. z o. o., prezes Tomasz Mundry.
Kultura: – Chór „Lutnia”.
Sport i Rekreacja: - Natalia Babińska i Jarosław Fidurski.
Inicjatywa Społeczna: Daniela Łobocka, Rektor UTW.
Nauka i Edukacja: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego.
Nagroda specjalna burmistrza: śp. Sławomir Sikora.

Poniżej lista wszystkich nominowanych, fragmenty wypowiedzi (WIDEO) oraz kilka zdjęć – jutro umieścimy fotorelację z wydarzenia.

Przedsiębiorczość:
– „Babiński” Krzysztof Babiński – za rozwój firmy w wielu branżach, na terenie gminy Czersk i w całej Polsce, za zrealizowane w 2019 roku nowe inwestycje na terenie gminy oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

– „Galmetal” Wiesław Gajli – za ciągły rozwój firmy i nową inwestycję oddaną do użytku w 2019 roku – lakiernia.

– SPR Polska sp. z o.o. – za propagowanie odnawialnych źródeł energii i budowę wielu instalacji fotowoltaicznych w gminie Czersk i całej Polsce.

– Zakład Elektrotechniki Chłodniczej Paweł Wiecki – za systematyczny rozwój firmy, która z rodzinnego przedsiębiorstwa stała się jednym z liderów w branży chłodnictwa i wentylacji w Polsce.

– Yong Li sp. z o. o., prezes Tomasz Mundry – za nową inwestycję (hale produkcyjne), wspieranie inicjatyw społecznych i zdobyte ogólnopolskie nagrody.

Kultura:
– Chór „Lutnia” – za wysoki poziom artystyczny, promowanie gminy, udział i nagrody w festiwalach i przeglądach.

– Joanna Czerniejewska – za działalność plastyczną i teatralną w Rytlu oraz wyreżyserowanie filmu i spektaklu.

– Dyskusyjny Klub Książki w Rytlu – za propagowanie czytelnictwa, literatury pięknej oraz organizowanie cyklicznych spotkań DKK.

– Parafia Czersk – za restaurację ołtarza Hermana Hanna.

– Ogólnopolski Interdyscyplinarny Plener Malarski im. Leona Wyczółkowskiego w Brdzie realizowany przez Halinę Janowską-Giłkę i  Andrzeja Kobiaka – za systematyczne i konsekwentne organizowanie pleneru malarskiego w naszej gminie.

Sport i rekreacja:
– impreza „1. Borowiacka Dycha” – za zorganizowanie pierwszego w naszej gminie i największego w powiecie profesjonalnego biegu ulicznego, w którym wzięło udział prawie 400 biegaczy, 50 zawodników nordic walking i 200 dzieci.

– Brda Rytel – za zbudowanie drużyny sponsorskiej, uzyskanie certyfikatu PZPN i dbałość o bazę sportową.

– Natalia Babińska i Jarosław Fidurski – Natalia Babińska za dobre wyniki na mistrzostwach Polski „Sprawni Razem”, Jarosław Fidurski za przygotowanie zawodników do mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach i wiele sukcesów jego podopiecznych.

– Jerzy Jażdżewski – za organizację turniejów tenisa stołowego o puchar Burmistrza Czerska (XXV w 2019 roku).

– Tomasz Kriezel – za dobre wyniki w Futsal Ekstraklasie powołania do reprezentacji Polski.

Inicjatywa społeczna:
– Czyn Społeczny Odnowienia Cmentarza Honorowego w Czersku – za dbałości o estetykę cmentarza i nowe nasadzenia na jego terenie.

– Maria i Jan Paul Kaminski – za szereg inicjatyw społecznych skierowanych do seniorów oraz mieszkańców.

– Daniela Łobocka, Rektor UTW – za prowadzenie prężnie działającego Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz działalność społeczną.

– Weronika Plichta (Szlachetna Paczka) – za coraz większą popularność Szlachetnej Paczki w gminie Czersk, której działania koordynuje już od kilku lat.

– Ludwik Woźniak, Prezes Koła Honorowych Krwiodawców – za propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i organizację akcji oddawania krwi w krwiobusach.

Nauka i Edukacja:
– Sylwia Fryca – za propagowanie kultury, w tym literatury, teatru i filmu oraz zorganizowanie spotkań literackich.

– Kamila Janikowska – za liczne inicjatywy prozdrowotne, sportowe oraz zaangażowanie w działalność harcerską.

– Teresa Łuczak i Jerzy Łukaszewski – za napisanie i wydanie książki „Trudna droga do wolności. Czersk i Ziemia Czerska u Progu Niepodległości”.

– Marian Szmagliński – za działalność harcerską, udział w wydarzeniach gminnych, angażowanie się w różne inicjatywy.

– Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego – za prowadzenie od 2001 roku Szkoły Podstawowej w Odrach, dbałość o wysoki poziom edukacji, bazę (budynek szkoły) i wiele inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności.

(red)

Kategoria: Przedsiębiorczość. Laureatem zostaje firma YONG LI Sp. z o.o., prezes Tomasz Mundry. Fragment przemówienia prezesa firmy:

 
Kategoria - Kultura. Laureatem zostaje Chór Lutnia. Przemówienie prezesa chóru Krzysztofa Łangowskiego:


Kategoria -Sport i rekreacja. Laureatami zostają Natalia Babińska oraz Jarosław Fidurski. Przemawia Jarosław Fidurski:

 
Kategoria - Inicjatywa społeczna. Laureatem zostaje Daniela Łobocka , rektor UTW w Czersku. Przemówienie:


Kategoria - Nauka i Edukacja. Laureatem zostaje Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego. Przemawia prezes stowarzyszenia Zbigniew Wojtala:


 

Nagroda specjalna burmistrza: śp. Sławomir Sikora, przemawia syn zmarłego Kamil Sikora:

 

 
Kliknij w zdjęcia, aby powiększyć.


Pamiątkowe zdjęcie lauretaów i nominowanych.

 

Więcej zdjęć jutro. 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.