2-03-21
Powiat chojnicki. Można podpisać petycję
Mniej pieniędzy i niezrozumiałe zasady podziału

- Taki podział środków odbije się negatywnie na każdym mieszkańcu naszego regionu, niezależnie od poglądów politycznych – mówi starosta chojnicki Marek Szczepański. – Po prostu ograniczony zostanie poziom inwestycji zarówno w infrastrukturę jak też w ludzi.

Chodzi dokładnie o zapisy zmniejszające znacząco alokację środków przeznaczonych na kontynuację regionalnego programu operacyjnego w województwie pomorskim. Zmiany sprawią, że województwo pomorskie otrzyma ok. 40% mniej środków niż w latach 2014-2020. Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Chojnickiego pod sprzeciwem wobec takich praktyk podpisali się powiatowi radni.

Większość Radnych Powiatu Chojnickiego nie zgadza się na marginalizowanie potrzeb regionu i oczekuje pilnego podjęcia publicznej debaty na temat kryteriów i algorytmu podziału alokacji na kontynuację regionalnyh programów operacyjnych – czytamy w przygotowanym na sesję stanowisku powiatowych radnych, które zostało przyjęte w formie uchwały.  

Jak wynika z wyliczeń, zgodnie z nowymi zapisami w naszym regionie podział środków w przeliczeniu na mieszkańca, wyniesie 482 Euro. Podczas gdy w latach 2014- 2020 wynosił 810 Euro. Zdaniem radnych nie można godzić się na marginalizowanie potrzeb regionu i konieczna jest w tej sprawie debata publiczna. – Wątpliwości budzi też proces przygotowawczy związany z przedstawianiem koncepcji podziału środków w województwie pomorskim -mówi starosta. - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie przeprowadziło żadnych konsultacji społecznych, a algorytm podziału tych środków jest zupełnie niezrozumiały.

Starosta interweniował już w tej sprawie u posła Aleksandra Mrówczyńskiego, zawracając uwagę, że kryteria są nieczytelne i wywołują wiele dyskusji. Tak znaczący spadek środków negatywnie odbije się na ilości inwestycji  i dotknie bezpośrednio zarówno wszystkie samorządy lokalne, mieszkańców regionu, przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska trafi do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Sejmiku Województwa Pomorskiego. Za jej przyjęciem było 12 radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach


Można podpisać petycję

Pomorscy samorządowcy apelują o współpracę ponad podziałami. Chodzi o unijne fundusze [PETYCJA]

Samorządowcy, posłowie i senatorowie z Pomorza chcą rozmawiać z rządem na temat zwiększenia unijnych środków dla naszego regionu. Prawie 80 osób spotkało się w urzędzie marszałkowskim i on-line w poniedziałek, 1 marca 2021 roku, by zapewnić, że będą walczyć o to, aby województwo nie straciło 3 mld zł na realizację programów regionalnych. Marszałek województwa uruchomił specjalną petycję on-line w tej sprawie, którą może podpisać każdy mieszkaniec.

Petycja dostępna jest pod linkiem pomorskie.eu/petycja.

Potrzebna jest jedność

Apel wyraża troskę o przyszłość województwa, które przez niekorzystną Umowę Partnerstwa oraz niejasne zasady podziału unijnych funduszy dla poszczególnych województw, może zostać w tyle za dobrze rozwijającymi się unijnymi regionami. Z rządowego projektu umowy wynika, że Pomorze jest jednym z regionów, który otrzyma najmniej funduszy w przeliczeniu na mieszkańca. Środki, wynegocjowane na podstawie…
Czytaj więcej – TUTAJ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


W spotkaniu uczestniczyła wiceburmistrz Czerska

W powyższym spotkaniu brała udział również wiceburmistrz Bogumiła Ropińska, którą poprosiiśmy o komentarz do inicjatywy.


- Brałam udział w spotkaniu on-line. Popieram każdą inicjatywę, która zmierza do zwiększenia środków finansowych dla naszego województwa, w szczególności popieram stanowiska tych parlamentarzystów, którzy apelują o transparentność i jasne zasady podziału tych środków. Cieszy mnie fakt, że w spotkaniu wzięli udział również parlamentarzyści z koalicji rządzącej. Liczę, że będą lobbować na rzecz takich właśnie rozwiązań - mówi Bogumiła Ropińska, zastępca burmistrza Czerska.

(red)


Po spotkaniu w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa:
Fot. Aleksandra Chalińska


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.