28-12-18
Czersk. Posiedzenia RM w CIT
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czersku

Burmistrz Przemysław Biesek – Talewski zapowiada modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Czersku. Planowane jest również prowadzenie posiedzeń rady miejskiej w obiekcie Centrum Informacji Turystycznej.

- `Warunki obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Czersku, a także pracy urzędników są złe. W biurach panuje ciasnota, brak jest możliwości likwidacji barier architektonicznych w głównym, najstarszym budynku. Do tego dochodzą względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zużycie urządzeń kotłowni, w której zainstalowany jest ponad 25-letni kocioł gazowy, a instalacja c.o. w nowszej części wykonana jest z rur stalowych o ogromnych średnicach i starych grzejników faviera.
Potrzebę zmiany warunków obsługi mieszkańców, a konkretnie rolników, zgłosiła ostatnio grupa reprezentowana przez pana Romana Lipskiego, postulując przeniesienie punktu obsługi rolników na parter.
Z powyższych względów w budżecie Gminy Czersk na rok 2019 znajduje się pozycja "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja techniczna". Dokumentacja ta ma obejmować: zmianę funkcji 1 piętra nowszej części budynku UM z sali obrad na 4 pomieszczenia biurowe, budowę windy przylegającej do łącznika, przebudowę części budynku, w której znajduje się kasa i magazyn OC, przebudowę kotłowni wraz instalacją c.o. oraz dostosowanie budynku Urzędu do wymogów przeciwpożarowych. Dokumentacja ma być gotowa w I półroczu przyszłego roku, co pozwoliłoby - w przypadku przeznaczenia przez Radę Miejską środków na ten cel - wykonać I etap prac jeszcze w 2019 roku.
Koszty poszczególnych etapów przebudowy budynku Urzędu będą znane po wykonaniu dokumentacji technicznej.
Po przebudowie nowszej części budynku w znajdujących się tam biurach mają być zlokalizowane te komórki organizacyjne, do których przychodzi największa liczba mieszkańców, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi.
Centrum Informacji Turystycznej z dużą salą na piętrze projektowane było i budowane  z myślą wykorzystania go - po okresie trwałości projektu - jako część Urzędu Miejskiego, w tym jako sala obrad Rady Miejskiej. Teraz wykorzystanie sali w CIT na potrzeby rady jest już możliwe. Przeniesienie obrad sesji do CIT planowane jest na I półrocze 2019 roku`
– informuje Przemysław Biesek – Talewski, burmistrz Czerska.

(red)
 


Burmistrz zapowiada zmianę funkcji pierwszego piętra nowszej części budynku UM (na zdjęciu) z sali obrad na cztery pomieszczenia biurowe. Po modernizacji ma się pojawić m.in. winda przylegająca do łącznika.


Przeniesienie obrad sesji Rady Miejskiej w Czersku do Centrum Informacji Turystycznej - na pierwsze piętro - planowane jest na I półrocze 2019 roku. Na zdjęciu CIT w Czersku - od strony komisariatu policji.


 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.