27-03-18
Czersk. Dzisiejsze obrady  zdominowały interpelacje oraz jedna uchwała
Na sesji m.in. o okręgach wyborczych. Klub WGI rozwiązany. 100 dębów pamięci w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Dwie godziny trwała dzisiejsza (27.03) sesja Rady Miejskiej w Czersku. Najwięcej czasu radni poświęcili na składanie interpelacji. Kierowali pytania do burmistrz m.in. w sprawie realizacji zadań spoczywających na samorządzie. Wskazywali konkretne sprawy. Najwięcej zapytań miała radna Lucyna Zawiszewska (link do interpelacji radnej - tutaj). Treść interpelacji wszystkich radnych oraz odpowiedzi na część z nich przedstawimy w relacji wideo.

Długa dyskusja wywiązała się również podczas przyjmowania uchwały w sprawie podziału gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Do zaproponowanego podziału autorstwa burmistrz Czerska, uwagi wniosła radna Bogumiła Ropińska, która przedstawiła własną propozycję (zobacz projekt uchwały i proponowane poprawki – TUTAJ).

Ostatecznie jej wniosek nie uzyskał większości głosów, chociaż w pierwszym głosowaniu 7 radnych było za, 6 przeciw, przy 4 wstrzymujących. Po tym głosowaniu przewodniczący rady zarządził reasumpcję głosowania, ponieważ nie doliczył się 18 głosów, a tylu radnych było na sali obrad. W drugim głosowaniu nad wnioskiem wynik był już inny: 7 za, 7 przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Radny Krzysztof Przytarski zauważył, że przewodniczący zarządza głosowania aż do skutku. Wskazał, że radny Czesław Gawin w drugim głosowaniu był już przeciwny wnioskowi radnej Ropińskiej, wcześniej był „za”. Padło więc pytanie - dlaczego zmienił zdanie. Radny Czesław Gawin stwierdził, że nie musi uzasadniać swojej decyzji, dodał, że miał parę chwil na zastanowienie i głosował jak głosował. Tak więc wniosek przepadł, a radni przyjęli podział na okręgi zaproponowany przez burmistrz Czerska. Podczas dyskusji w tej sprawie przerzucano się argumentami. Radna Lucyna Zwiszewska mówiła, że radny podejmuje sprawy całej gminy, więc poprze propozycję burmistrz, której zarzucano włączenie Będźmierowic do okręgu razem z Rytlem, znajdującym się pod drugiej stronie Czerska. Podobnego zdania co radna Zawiszewska był radny Zbigniew Bieliński, który stwierdził, że jak się wyraził „totalnej opozycji” chodzi o interes polityczny. Z kolei radna Bogumiła Ropińska zauważyła, że to mieszkańcy Będźmierowic nie chcą znajdować się w jednym okręgu z mieszkańcami Rytla, ponieważ dzieli ich miejscowości zbyt duża odległość – prawie 20 km. Radna apelowała o racjonalnalne podejście do sprawy i zadbanie o interesy mieszkańców, a nie radnych. Przypominała, że Będźmierowicom bliżej do Łęga i właśnie jej propozycja uwzględnia potrzebę ludzi (zobacz propozycję zmian).  Dodała, że taki podział na okręgi funkcjonował już wcześniej nie ma więc sensu tego zmieniać.  Burmistrz powiedziała, że do niej nikt z mieszkańców Będźmierowic się nie zgłaszał.  Ostatecznie wniosku nie przyjęto, a okręgi ustalono wg koncepcji burmistrz Czerska, zaopiniowanej przez komisarza wyborczego (ZOBACZ TUTAJ).

Klub „Widzimy Gminę Inaczej” rozwiązany
Na sesji przewodniczący RM poinformował radnych , że przestał funkcjonować klub radnych „Widzimy Gminę Inaczej”. Wyjaśniał, że klub może tworzyć minimum 5 radnych, a po utracie mandatu przez Piotra Knittera, ów klub takiej ilości już nie miał.

100 dębów pamięci w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Radny Zenon Konefka zgłosił inicjatywę posadzenia w gminie 100 dębów na pamiątkę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W przedsięwzięcie włączy się Nadleśnictwo Czersk, które przekaże sadzonki i pomoże przygotować podłoże. W najbliższych dniach sołtysi i przewodniczący osiedli mają złożyć zapotrzebowanie na drzewka i wskazać miejsca ich posadzenia.

(red)

Więcej wkrótce w relacji wideo z dzisiejszej (27.03) sesji Rady Miejskiej w Czersku.

Zdjęcia z sesji (27.03):

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.