25-08-21
Gm. Czersk. Kara pieniężna w wysokości od 15 000 zł do 500 000 zł
Nielegalny demontaż pojazdów w gminie Czersk

W związku ze zgłoszeniem nielegalnego demontażu pojazdów prowadzonego przez mieszkankę Gminy Czersk inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku przeprowadzili kontrolę interwencyjną.

W celu ustalenia stanu faktycznego inspektorzy między innymi wykonali oględziny terenu oraz przesłuchali osobę odpowiedzialną. Przeprowadzone czynności jednoznacznie potwierdziły, że pod wskazanym przez zgłaszającego adresem dokonywany był nielegalny demontaż pojazdów.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, sprawczyni naruszenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 15 000 zł do 500 000 zł.

WIOŚ Gdańsk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.