22-11-19
Czersk. Dotychczasowy sprzęt był wykorzystywany przez prawie 15 lat
Nowa centrala w czerskim ratuszu,
kosztowała 30 tys. zł

W rejestrze umów gminy Czersk pojawiła się informacja o wymianie centrali telefonicznej koszt ok. 30 tys. zł.

Pytamy o podanie powodu wymiany sprzętu oraz prosimy informację o przeznaczeniu dotychczasowej centrali.

„Dotychczas wykorzystywana w Urzędzie Miejskim w Czersku Centrala CCA 2720 była zakupiona w 2005 roku i ma już prawie piętnaście lat. Jej produkcji zaprzestano w roku 2008 a od roku 2010 nie posiada wsparcia technicznego. W efekcie od dłuższego czasu nie ma już możliwości zakupu części zamiennych do tej centrali ani jej rozbudowy. Jednocześnie zastosowane w niej technologie przestają być kompatybilne z rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku telekomunikacyjnym.

Wymienione urządzenie jest w całości zamortyzowane, jego wartość wynosi zero złotych i zostanie zutylizowane.

W związku z powyższym oraz pracami remontowymi w Urzędzie Miejskim podjęto decyzję o wymianie centrali na platformę telefoniczną NCP, u podstaw której legły dodatkowo:

1)            konieczność uruchomienia 13 nowych numerów wewnętrznych na potrzeby nowopowstałych pomieszczeń biurowych,

2)            potrzeba uruchomienia 18 nowych numerów wewnętrznych do skutecznej komunikacji Burmistrza z pracownikami,

3)            usprawnienie komunikacji:

a)            mieszkańców z pracownikami Urzędu Miejskiego poprzez docelowe uruchomienie infolinii i zapowiedzi automatycznych,

b)           Gminy z podległymi jednostkami poprzez uruchomienie w tym zakresie połączeń wewnętrznych.

Dotychczasowa centrala nie pozwalała na realizację wymienionych potrzeb i rozwiązań.

Dodatkowo nowa platforma telekomunikacyjna NCP stworzona jest w najnowszej technologii cyfrowej, z szerokim zakresem usług takich jak między innymi: callcenter, komunikator, czat, wysyłanie wiadomości sms, automatyczne  generowanie zapowiedzi Text2Speech, nagrywanie rozmów, voice2mail, fax2mail, konferencje i video konferencje, kolejkowanie połączeń. Systemy NCP mogą obsługiwać firmy i instytucje, których oddziały, są zlokalizowane w dowolnym miejscu. Całości dopełnia zintegrowany system CallCenter, komunikator Messenger CTI, wielofunkcyjna poczta głosowa oraz zaawansowany interaktywny IVR.  

W zależności od potrzeb w zakresie sprawnego komunikowania się z mieszkańcami oraz sprawnego zarządzania Gminą kolejne funkcjonalności będą uruchamiane w przyszłości.” – udziela odpowiedzi Grzegorz Zabrocki, sekretarz gminy Czersk.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.