29-12-21
Gm. Czersk. Obniżka diet za nieobecność na naradzie z burmistrzem Czerska
Sekretarz: Zaświadczenia lekarskiego
nie należy mylić ze zwolnieniem lekarskim


W listopadzie br. burmistrz Przemysław Biesek-Talewski przedstawił sołtysom i przewodniczącym czerskich osiedli swoją propozycję w sprawie zmian wysokości i zasady przyznawania im diet.


Przypomnijmy, włodarz wycofał się z części zmian, tzn. pomysłu karania (pomniejszania ich diet) szefów jednostek pomocniczych za brak uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej w Czersku. Wycofał się po tym, gdy zwrócono mu uwagę, że statut sołectwa nie określa takiego obowiązku.
Zobacz – artykuł - TUTAJ

Po uchwaleniu przez radę miejską stosownej uchwały (zobacz) zmieniającej zasady przyznawania diet odbyła się - w grudniu - kolejna narada sołtysów. Padło na niej pytanie o poprawność jednego z zapisów uchwały.

Zapis brzmi: „Obniżenia diety nie powoduje nieobecność (na naradzie – przyp. red.) z powodu: 1) choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim”.
(pełna treść przyjętego już projektu uchwały – TUTAJ)

Co w sytuacji gdy sołtys lub przewodniczący osiedla nie pracuje, jest emerytem lub rencistą? Na jaki zakład pracy ma być wystawione zaświadczenie lekarskie, zwolnienie z pracy? Czy szefowie jednostek pomocniczych gminy Czersk będą musieli przynosić inne dokumenty od lekarza, jeśli tak, to jakie? Czy zostanie zmieniony zapis uchwały w § 3 (uchwała będzie na nowo podejmowana) w kwestii sposobu usprawiedliwienia nieobecności sołtysa czy przewodniczącego osiedla spowodowanego chorobą? - pytamy.

- W treści uchwały celowo użyto określenia „zaświadczenie lekarskie”, które w naszej gminie z powodzeniem jest stosowane od wielu lat i jak dotąd nie wzbudzało niczyich wątpliwości.
Jak sama nazwa wskazuje zaświadczenie w swojej treści powinno zawierać w szczególności potwierdzenie stanu choroby u danej osoby oraz pieczęć i podpis lekarza, który ten stan zdiagnozował, niezależnie od formy jaką przyjmie. Zaświadczenia lekarskiego nie należy mylić ze zwolnieniem lekarskim, które przesądza wyłącznie o niezdolności do pracy z powodu choroby, posiada formę elektroniczną i jest przeznaczone dla Pracodawcy. Mając powyższe na uwadze informuję, że zawarte w uchwale zapisy są prawidłowe i obecnie nie ma potrzeby ich zmieniania – wyjaśnia Grzegorz Zabrocki, Sekretarz Gminy Czersk.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.