31-07-20
Gm. Czersk. Programu budowy 100 obwodnic
Obwodnica Czerska – burmistrz uczestniczył w spotkaniuNa prośbę Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP w dniu 30 lipca w godzinach 16.00 -18.30 odbyło się spotkanie poświęcone planom realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Samorządowcy wskazywali na potrzebę wyjaśnienia przyczyn kwalifikowania bądź niekwalifikowania poszczególnych obwodnic do programu, możliwości zmian w tym zakresie, sytuacji projektów umieszczonych na liście rezerwowej oraz potencjalnych kolejnych obwodnic, które zdaniem samorządowców powinny zostać zrealizowane w nieodległej przyszłości.

W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz osoby odpowiedzialne w resorcie za przygotowanie i realizację Programu budowy 100 obwodnic.

Spotkanie odbyło się w trybie „hybrydowym”, to jest z możliwością bezpośredniego udziału w spotkaniu w siedzibie resortu oraz pośredniego, poprzez uczestnictwo w wideokonferencji. Uczestniczył w nim także burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski.

Dla przypomnienia – w Programie budowy obwodnic znalazło się 100 zadań na liście podstawowej oraz 53 zadania (wśród nich obwodnica Czerska) na liście rezerwowej.

- Pan minister poinformował, że ogłoszono pierwsze przetargi w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zadania ujęte na liście podstawowej Programu. Po ich rozstrzygnięciu widać będzie, czy wystąpią oszczędności przy realizacji inwestycji. A właśnie oszczędności poprzetargowe lub zwiększenie kwoty na realizację programu dają szansę na realizację zadań z listy rezerwowej – informuje burmistrz Czerska.

Odpowiadając na pytanie, jakie kryteria będą decydowały o przesunięcia danego zadania z listy rezerwowej na podstawową, pan minister wymienił natężenie ruchu (plus prognozowane), wypadkowość, spójność sieci dróg krajowych, wpływ drogi na rozwój gospodarczy danego regionu. Stwierdził, że ważny będzie także czynnik obszarowy (wprowadzanie do realizacji obwodnic z każdego województwa). Na pytanie czy wykonanie przez samorząd części dokumentacji przyszłej obwodnicy, na przykład tzw. studium korytarzowego, może przyśpieszyć i zwiększyć szansę realizacji zadania, minister Rafał Weber odpowiedział twierdząco, chociaż, jak stwierdził, nie będzie to czynnik decydujący.

- W związku z tym trzeba będzie rozważyć, czy Gmina Czersk nie powinna wziąć na siebie opracowania tego dokumentu. Będę tę sprawę omawiał z dyrekcją oddziału GDDKiA w Gdańsku. Z jednej strony dobrze byłoby już teraz zrobić pierwszy krok, z drugiej przykład Starogardu Gdańskiego, gdzie samorządy miasta, gminy i powiatu wspólnie finansują studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i po pięciu latach od rozpoczęcia prac projektowych ciągle nie jest ono zatwierdzone i nie wybrano ostatecznego wariantu przebiegu obwodnicy pokazuje, że nie zawsze zaangażowanie samorządu przyśpiesza prace. – mówi Przemysław Biesek-Talewski. – Planuję także umówić się po wakacjach na spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, aby przekonywać jego przedstawicieli do konieczności budowy obwodnicy naszego miasta.

(red)
Fot. nadesłane


Program budowy 100 obwodnic:
https://www.gov.pl/attachment/2c1e3907-f540-493f-ac22-af90e7890630

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.