Porządek zebrania
z mieszkańcami sołectwa Gutowiec
w dniu 09.09.2019 r.


1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór przewodniczącego zebrania.

3.    Przedstawienie porządku zebrania.

4.    Sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej:   /2 wolne miejsca/
a)    zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
b)    przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.

7.    Podział środków finansowych sołectwa na 2020 rok.

8.    Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk.

9.    Sprawy bieżące sołectwa.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zakończenie.Porządki zebrań na pozostałych spotkaniach:


1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór przewodniczącego zebrania.

3.    Przedstawienie porządku zebrania.

4.    Sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

5.    Podział środków finansowych sołectwa na 2020 rok.

6.    Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Czersk.

7.    Sprawy bieżące sołectwa.

8.    Wolne wnioski.

9.    Zakończenie.

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.