29-03-18
Powiat chojnicki. Akcje policji

Piesi i rowerzyści pod czujnym
okiem policji. Jutro kierowcy


POLICJANCI PRZEPROWADZĄ DZIAŁANIA "PRĘDKOŚĆ"

Już 30 marca policjanci przeprowadzą działania „Prędkość”, których głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, uświadomienie kierującym zagrożenia jakie niesie za sobą nadmierna prędkość, a także przypomnienie o konieczności używania pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów.

Pomorscy policjanci na terenie całego województwa przeprowadzą działania „ Prędkość”. Akcja, która zostanie przeprowadzona 30 marca ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze podczas działań wykorzystają mierniki prędkości oraz pojazdy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Należy spodziewać się kaskadowego pomiaru prędkości. Oznacza to, że po minięciu fotoradaru lub patrolu Policji, napotkamy następne punkty pomiaru prędkości.

Przypominamy. Jazda z nadmierną prędkością powoduje, że zadania stojące przed kierowcą stają się trudniejsze. Kierowca ma mniej czasu na prawidłową ocenę sytuacji, droga zatrzymania wydłuża się, na pojazd działają większe siły, mogące spowodować utratę kontroli. Obliczono, że na obszarach miejskich z dopuszczalną prędkością 50 km/h, wzrost średniej rzeczywistej prędkości jazdy o 1 km/h powoduje wzrost liczby wypadków o 4%. Jazda z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko śmierci oraz ciężkich obrażeń. Zwiększenie prędkości powoduje wzrost energii kinetycznej, która jest uwalniana podczas zderzenia. Głowa ludzka stanowi około 6% masy ciała człowieka. Oblicza się, że przy prędkości 50 km/h jej waga wzrasta średnio do 385 kg. Utrzymanie takiej masy przez mięśnie szyi jest niemożliwe. Dlatego niezbędnym elementem są prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa, właściwe ustawienie fotela, zagłówka oraz sprawna poduszka powietrzna. Torba, ważąca 18 kg, leżąca na tylnym siedzeniu zwiększa swoja masę do 720 kg. Pamiętajmy o przewożeniu bagażu w miejscu do tego przeznaczonym.


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PN. „KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI”

Wczoraj, tj. 28 marca br. w godz. 6:00 – 22:00 chojniccy policjanci prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Podstawowym ich celem było zadbanie o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; szczególny nacisk położony został na egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Policjanci z chojnickiej drogówki prowadzili wczoraj działania kontrolono-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Celem tych działań na drogach jest eliminowanie "piratów drogowych". W ramach akcji funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych policji w całym województwie pomorskim prowadzili kontrole prędkości, zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych. Miejsca kontroli prędkości wyznaczone zostały w oparciu o analizę zdarzeń drogowych oraz natężenie ruchu.

Tym razem w działaniach uczestniczyło 11 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, wyposażonych w 6 radarowych mierników prędkości oraz 2 wideorejestratory. Przeprowadzali oni kontrole w wyznaczonych 10 statycznych punktach pomiaru prędkości. W wyniku 44 kontroli pojazdów, funkcjonariusze ujawnili 24 przekroczenia prędkości dozwolonej na danym obszarze oraz 7 przypadków niekorzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących.

Policja apeluje o ostrożną i rozważną jazdę, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu, z jakim mamy do czynienia w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi. Jak pokazują analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, zadbajmy zatem wspólnie o bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych.


BEZPIECZNY PIESZY I ROWERZYSTA - TO BYŁ CEL PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ CHOJNICKICH POLICJANTÓW

Natomaist we wtorek policjanci podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach prowadzili  akcję pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wzmożone działania pod tym hasłem, po raz kolejny ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Po zmierzchu szczególna uwagę zwracali na tych uczestników ruchu drogowego, którzy poruszając się poza obszarem zabudowanym i nie posiadali elementów odblaskowych.

Przez cały rok, a w szczególności w okresie wiosenno-letnim, kiedy zarówno piesi jak i rowerzyści są coraz bardziej aktywni na drogach, chojniccy policjanci prowadzą cykliczne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Działania te ukierunkowane są zawsze na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy często swoim zachowaniem na drodze stwarzają zagrożenie dla samych siebie jak i innych uczestników ruchu. Celem działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów oraz przypomnienie, że oni też są uczestnikami ruchu drogowego. W trakcie działań mundurowi zwracają szczególną uwagę na zachowanie prawidłowych relacji kierujący – pieszy, zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.

Policjanci podczas wtorkowej akcji ujawnili 20 wykroczeń, nałożyli łącznie 16 mandatów karnych oraz zastosowali 4 pouczenia, wobec kierujących którzy niestosowali się do przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym 8 mandatów  i 4 pouczenia na pieszych, którzy m.in. przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Działania prowadzone w całym województwie pomorskim miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz uświadomienie pieszym i rowerzystom, że oni również w dużym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami zdarzeń drogowych.

 

mat. KPP Chojnice

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.