24-04-20
Gm. Czersk. Odroczenia, zwolnienia z podatków. Rada Gospodarcza „za”

Pomoc dla przedsiębiorców. Gmina Czersk
wykonuje kolejne kroki

– Cieszę się, że gmina Czersk podejmuje konkretne działania na rzecz naszych przedsiębiorstw – mówił Krzysztof Szpręga na posiedzeniu Rady Gospodarczej. Burmistrz Czerska przy akceptacji tego gremium wypracował rozwiązania wpierające nasze lokalne firmy. Jakie?

– Niestety skutki tego kryzysu będą bardzo odczuwalne. Teraz musimy się zjednoczyć i wspólnie działać na rzecz naszych przedsiębiorców i naszej społeczności. Burmistrz ma w tym moje pełne poparcie – zaznaczał przewodniczący Rady Gospodarczej Tomasz Mundry. Wszyscy członkowie gremium już wcześniej otrzymali założenia uchwały mającej wspomóc lokalne firmy. W czwartek wysłuchali informacji burmistrza Czerska.

Odroczenie podatków dla wszystkich
– Moim priorytetem jest wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań (oczywiście w ramach kompetencji gminy i w granicach obowiązującego prawa), które ułatwią przedsiębiorcom z naszej gminy przetrwanie tego trudnego okresu, a potem szybki powrót na ścieżkę rozwoju – mówił Przemysław Biesek-Talewski. Dlatego już na początku kwietnia Rada Miejska w Czersku przyjęła wypracowane przez burmistrza rozwiązania dla przedsiębiorców. Wszyscy, bez wyjątku, mogą skorzystać z odłożenia płatności podatku od nieruchomości za trzy kryzysowe miesiące (kwiecień, maj, czerwiec) do 30 września. Teraz Gmina Czersk idzie kilka kroków dalej.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości
Te kroki to zwolnienia z podatków od nieruchomości. Kto może na nie liczyć? W pierwszej kolejności firmy, które na mocy rozporządzeń rządu musiały zaprzestać swojej działalności. Chodzi m.in. o fryzjerów, restauratorów czy właścicieli obiektów turystycznych.

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także ci, którzy zawiesili swoją działalność gospodarczą na co najmniej 45 kolejnych dni kalendarzowych.

O zwolnienie będą mogli ubiegać się też właściciele firm, które cały czas funkcjonują, ale odnotowują spadki obrotów. Wystarczy, że spełnią jeden z dwóch warunków:

– spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym, nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 lutego 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019,

– spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym, nie mniej niż o 35%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego od dnia 1 marca 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Właściciele kamienic też mogą się ubiegać o umorzenia
Cały czas w gminie Czersk funkcjonują standardowe zasady udzielania ulg przedsiębiorcom. To też ważne dla właścicieli firm. Każdy, kto uważa, że epidemia wywołała negatywne skutki w jego przedsiębiorstwie, może indywidualnie zwrócić się do burmistrza o wsparcie w postaci umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty swoich zaległości podatkowych.

Na umorzenie części podatku od nieruchomości mogą też liczyć właściciele kamienic i budynków, którzy wynajmują lokale przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej. – Warunek jest jednak taki, że zwolnią z opłat swoich najemców – tłumaczy Przemysław Biesek-Talewski.

Rada Gospodarcza „za”
Rada Gospodarcza jednogłośnie poprała te propozycje. – Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że burmistrz będzie indywidualnie rozpatrywał wnioski przedsiębiorców – zaznaczał Krzysztof Szpręga.

– Jestem przekonany, że takie działania, jak to wsparcie, to ważny sygnał dla naszych firm – dodał Marcin Bruski.

Druga część rozwiązań wspierających przedsiębiorców z gminy Czersk będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej, która zbiera się już w najbliższy wtorek, 28 kwietnia.

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.