16-11-20
POMORSKIE. Sprawdzają czy odpady są zbierane bądź przetwarzane
Pomorscy inspektorzy wykorzystują fotopułapki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o wykorzystaniu mobilnych urządzeń do rejestrowania obraz i dźwięku w postępowaniach egzekucyjnych związanych z wstrzymaniem działalności kontrolowanych podmiotów.

Wraz z nowelizacją ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która miała miejsce 18 sierpnia 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), wprowadzono do niej nowe rozwiązanie w postaci art. 10b. Przepis ten pozwala Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska lub upoważnionym inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska na podjęcie czynności polegających na  obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego zdarzeniom. Działania polegają także na gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku lub wykroczeń o podobnym charakterze.

W chwili obecnej, tutejszy Inspektorat Ochrony Środowiska dysponuje mobilnymi urządzeniami do rejestrowania obraz i dźwięku (potocznie zwanych fotopułapkami), które wykorzystywane są w trakcie wykonywanych zadań związanych z ochroną środowiska.  Zebrany za pomocą tych urządzeń materiał dowodowy często wykorzystywany jest w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i egzekucyjnych.

Jednym z przykładów wykorzystania materiału dowodowego zebranego za pomocą wyżej wspomnianych urządzeń są postanowienia, wydane w trakcie postępowania egzekucyjnego - dotyczące nakładania grzywien w celu przymuszenia i wykonania ciążących na podmiotach obowiązków o charakterze niepieniężnym, takich jak, na przykład obowiązek wstrzymania działalności w zakresie gospodarowania odpadami polegającej na zbieraniu bądź przetwarzaniu odpadów.

WIOŚ Gdańsk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.