13-08-20
POMORSKIE. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – szacunkowe dane
Pomorski rynek pracy coraz stabilniejszy
po lockdownie. Szacunkowe dane za lipiecFot. Aleksandra Chalińska


Wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia, nowych ofert pracy i zatrudnienia w lipcu 2020 roku wskazują na pewną stabilizację sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stopa bezrobocia, podobnie jak w czerwcu, wyniosła 5,5 proc. Niewiele zmieniła się też liczba osób bezrobotnych, a nowych ofert jest o 500 więcej niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Szacunkowe dane o rynku pracy w Pomorskiem przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
 
Kolejny raz 5,5-procentowe bezrobocie
W lipcu w województwie pomorskim stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. i tym samym zachowała poziom z czerwca 2020 roku. Jest niższa niż średnia krajowa, która również utrzymała wynik z poprzedniego miesiąca na poziomie 6,1 proc. Jednak 5,5 proc. to nadal stopa wyższa niż rok temu, kiedy to w regionie pomorskim odsetek bezrobotnych był rekordowo niski i wynosił 4,4 proc.


Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Najwyższe bezrobocie zanotowano w powiatach: nowodworskim (12,5 proc.), malborskim (11,4 proc.) i człuchowskim (10,8 proc.). Z kolei najniższą stopę bezrobocia mają Sopot (2,3 proc.), Gdańsk i Gdynia (oba miasta po 3,1 proc.).


Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

– Z naszych prognoz wynika, że dopiero miesiące powakacyjne będą decydujące i pokażą to, w jakim stopniu pandemia konronawirusa wpłynie na lokalny rynek pracy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. – Jednak już teraz, na podstawie szacunkowych danych lipcowych, możemy przypuszczać, że rokowania dotyczące dwucyfrowego bezrobocia, stawiane na początku epidemii koronawirusa, mogą się nie sprawdzić. Widać to m.in. w lepszych nastrojach konsumentów, wzroście sprzedaży towarów i usług oraz w małym odsetku zwolnień grupowych planowanych przez pracodawców – tłumaczy Żmudzińska.

102 zwolnienia grupowe w lipcu
W lipcu 2020 roku trzech pomorskich pracodawców zgłosiło do powiatowych urzędów pracy plany zwolnień grupowych dla 102 osób. Co prawda, to o 51 osób więcej niż miesiąc wcześniej, ale zdecydowanie mniej niż w kwietniu (693 osoby) czy w maju (308 osób) tego roku. Od momentu zamrożenia gospodarki w województwie pomorskim odnotowano łącznie 1154 takie zgłoszenia.

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Ponadto, o 7 proc., czyli dokładnie o 500 ofert, wzrosła liczba nowych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w województwie pomorskim. Łącznie w lipcu do dyspozycji bezrobotnych było 7314 ofert. Powoli rośnie także liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, które to oświadczenia do powiatowych urzędów pracy składają pracodawcy. W lipcu było to 13 816 tego rodzaju dokumentów, podczas gdy miesiąc wcześniej liczba ta wyniosła nieco ponad 11 tys.


Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Więcej danych o pomorskim rynku pracy w lipcu 2020 r. dostępnych jest na stronie Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Aleksandra Chalińska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.