23-01-20
Region. Dzień Babci i Dzień Dziadka
POMORZE. Co o pomorskich seniorach mówią liczby?
[INFOGRAFIKA]

Na Pomorzu więcej jest babć niż dziadków. Statystyczny senior jest mieszkańcem miasta. Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował dane dotyczące województwa pomorskiego za 2018 r.

Infografika została opracowana na podstawie danych Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Historia święta
Obchodzony od 1964 r. Dzień Babci przypada 21 stycznia. Natomiast Dzień Dziadka jest 22 stycznia. Prawdopodobnie święto zostało przeniesione do Polski z USA w latach 80. XX wieku. Z tej okazji wnuki składają dziadkom życzenia. W przedszkolach i szkołach organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Wnuki często wręczają dziadkom drobne upominki, kwiatki lub własnoręcznie wykonane laurki.

Więcej kobiet niż mężczyzn
W województwie pomorskim osób powyżej 60. roku życia jest prawie 544 tys., czyli ponad 23 proc. wszystkich mieszkańców regionu. Większość, bo ponad 311 tys., stanowią kobiety (13,3 proc.). Natomiast mężczyzn jest 232 tys. (10 proc.). Wnuków jest więcej niż dziadków. Oznacza to, że na 100 osób do 14. roku życia przypada 98 seniorów, w miastach – 125, a na wsiach 61 osób powyżej 60. roku życia.

Według prognoz, osoby 60 + przeżyją średnio 24 lata na emeryturze. Panie będą żyły do 84 lat, a panowie o 5 lat krócej. Ponadto, u osób powyżej 85. roku życia jest ponad dwa razy więcej pań niż panów. Na 100 osób w wieku 50-64 lat przypada 10 seniorów powyżej 85. roku życia, w miastach to 11, a na wsi 6 osób starszych.

Co ciekawe, wśród seniorów wstępujących ponownie w związek małżeński dominują rozwodnicy. Jest ich zdecydowanie więcej niż wdów i wdowców. Wśród seniorów rozwiedzeni panowie stanowią 6,5 proc. ogólnej liczby rozwiedzionych. Pań rozwiedzionych jest natomiast 4,5 proc.

Niektórzy pobierają świadczenia, a inni nadal pracują
Osoby starsze pobierają emerytury lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeciętna miesięczna emerytura seniora wśród zawodów pozarolniczych wynosi 2 226,95 zł. Pobiera ją ponad 318 tys. osób. Natomiast rolnicy, których jest 27,3 tys., otrzymują 1259,36 zł. Jednak ponad 170 tys. osób powyżej 55. roku życia nadal pracuje. Biernych zawodowo w tej grupie jest ponad 490 tys., a współczynnik aktywności zawodowej wynosi 26 proc. Niektóre kobiety, pomimo ukończenia 60., a mężczyźni 65. roku życia nadal pracują. Wtedy panie w wieku 60-64 lata zarabiają 5265,29 zł (to prawie 15 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem ), a powyżej 65 r. ż. 5443,46 zł (prawie 19 proc. powyżej przeciętnej dla kobiet ogółem). Natomiast panowie odpowiednio 5284,92 zł (4 proc. poniżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem) oraz 6485,85 zł (prawie 18 proc. powyżej przeciętnej dla mężczyzn ogółem).

Pomimo wieku są aktywni
Babcie i dziadowie chętnie wychodzą z domów. Często uczestniczą w życiu kulturalnym. Biorą udział w przygotowanych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice działaniach. Najwięcej, bo prawie 31 proc. jest członkami kół, klubów i sekcji. Prawie 29 proc. kończy różne kursy, a prawie 14 proc. bierze udział w zajęciach grup artystycznych. Seniorzy korzystają też z bibliotek. Książki czyta 58,5 tys., zdecydowanie więcej z nich to mieszkańcy miast.

Dorota Kulka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.